HS-Gallup: SDP ökar sin ledning

Socialdemokraterna (SDP) är fortsättningsvis landets största parti och har ökat sitt försprång till det näst största partiet Centern, framgår det av Helsingin Sanomats enkät.

Enligt enkäten har SDP ett väljarstöd på 22 procent mot Centerns 20,7.

SDP:s väljarstöd har stigit med 0,3 procentenheter sedan förra månaden medan Centerns har ökat med 0,1.

Samlingspartiets väljarstöd har ökat med 0,6 procentenheter och är nu 17,7 procent.

De grönas väljarstöd har däremot sjunkit med 0,3 procentenheter och är nu 11,4 procent.

Sannfinländarna fortsätter att backa. Partiets väljarstöd uppgår nu till 9,3 procent, vilket är 0,4 procentenheter mindre än i april. Av de tillfrågade som röstade på Sannfinländarna i valet för ett år sedan skulle bara var tredje rösta på partiet om det hölls val nu.

De mindre partiernas väljarstöd var ungefär på samma nivå som i april.

TNS Gallup intervjuade drygt 2 400 personer för enkäten i mitten av maj. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03