HS-gallup: Regeringens popularitet sjunker inte längre

Bild: Roni Rekomaa

Den sjunkande trenden i populariteten av statsminister Juha Sipiläs (C) regering har avtagit. Det framgår av en enkät som tidningen Helsingin Sanomat låtit göra.

Tidningen har mätt regeringens popularitet med sex månaders mellanrum.

Förra sommaren ansåg nästan 40 procent av de som svarade på enkäten att regeringen lyckats i sitt arbete bra eller ganska bra. I december hade populariteten sjunkit ned till 24 procent.

Nu verkar det som att den sjunkanden trenden avtagit. I opinionsmätningen som gjordes under junimånaden var 25 procent av dem som svarade på enkäten nöjda eller rätt så nöjda med regeringen.

– Antalet personer som är nöjda med regeringens verksamhet har inte just ökat men antalet personer som kritiserar regeringen har minskat en aning, säger Sakari Nurmela på TNS Gallup som gjort enkäten.

Utav gallupdeltagarna ansåg 39 procent att statsminister Juha Sipilä har lyckats i sitt uppdrag. Även Sipiläs väljarstöd ökade med några procentenheter sedan den föregående enkäten.

Cirka ett tusen finländare intervjuades för enkäten i mitten av junimånaden. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03