HS: Flyktingspionage pågår också i Finland

Flyktingspionage är inte kriminellt i Finland, men enligt Skyddspolisen förekommer det också här. Bild: Pxhere

Flera flyktingar i Finland misstänker att kinesiska staten spionerar på dem. Folk som spelar turister tar bilder och stör evenemang.

Finland är för första gången inblandad i ett fall av flyktingspionage skriver Helsingin Sanomat. I juni dömdes en man från Tibet för att ha samlat information om en tibetansk man bosatt i Sverige på uppdrag av Kina. Mannen lämnade över information till kinesiska diplomater och fick lön för spionaget.

Den dömda mannen och kineserna som har kopplingar till Kinas säkerhetstjänst träffades ofta i Polen, men också flera gånger i Finland. Mannen som spionerade är kinesisk medborgare och tänker övarklaga domen. Han uppger att han på båten till Finland träffade en kinesisk man som han senare började diskutera affärer med. Noggrannare uppgifter om den dömdas Finlandsresor har hemligstämplats skriver Helsingin Sanomat.

Enligt åklagaren är mannens beteende typiskt för flyktingspionage. Han tog reda på den tibetanska mannens adress, familj och politiska aktivitet, det vill säga information som kan användas för utpressning. Flyktingspionage är inte kriminellt i Finland, men enligt Skyddspolisen förekommer det också här. Enligt svenska säkerhetspolisen bedriver Kina, Iran och Ryssland flyktingspionage medan Tyskland tror att Turkiet gör det.

Flyktingspionage riktas ofta mot landsmän och -kvinnor i exil, som är oppositionella eller på något annat sätt uppfattas som ett hot mot landet i fråga.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03