HS: Finländarna tror att jobben finns kvar

Förlusten av arbetstillfällen i Finland har varit mindre på 2010-talet än under de två föregående decennierna. Bild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Majoriteten av de finländare som arbetar litar på att deras arbetsuppgifter kommer att finnas kvar. I en gallup som gjorts för Helsingin Sanomat tror 74 procent inte att deras eget jobb kommer att försvinna i och med den teknologiska utvecklingen.

Det tror däremot en fjärdedel. Men också av dem tror största delen att det sker först någon gång i en avlägsen framtid.

Mika Maliranta, forskningschef vid Näringslivets forskningsinstitut Etla, säger till tidningen att vårt beteende påverkas av tilliten till att det egna arbetet fortsätter, och att detta därmed också påverkar realekonomin. Enligt Maliranta är det motiverat att tro att jobben kommer att finnas kvar. Förlusten av arbetstillfällen i Finland har varit mindre på 2010-talet än under de två föregående decennierna.

Vid Oxfords universitet publicerades 2013 en undersökning enligt vilken hälften av de nuvarande arbetstillfällena löper risk att försvinna på grund av digitaliseringen och artificiell intelligens.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03