HS: Esperi Care stänger avdelning för funktionshindrade i Helsingfors – nya brister i vården

Esperi Care har skapat rubriker sedan Valvira beslöt att avbryta verksamheten i bolagets vårdhem Ulrika i Kristinestad på grund av brister i vården. Bild: Lehtikuva/Mesut Turan

Helsingfors stad utreder om en del av klienterna behöver ersättande platser.

Vårdbolaget Esperi Care stänger en avdelning för unga personer med utvecklingsstörning i Helsingfors efter att staden upptäckt brister i samband med ett kontrollbesök, skriver Helsingin Sanomat.

Esperi Care meddelade de anhöriga i fredags att avdelningen stänger. Helsingfors stad utreder nu om en del av klienterna behöver ersättande platser.

Helsingfors stad har gjort två kontrollbeslut som gett upphov till beslutet att stänga en avdelning på vårdhemmet Esperi Yhteiselo, uppger Juha Jolkkonen, sektorchef för Helsingfors social- och hälsovårdssektor för HS.

Två kontrollbesök

Helsingfors stad har fått ta emot klagomål av anhöriga om bristerna på enheten. Därför gjorde staden en oanmäld inspektion och därefter ett överenskommet kontrollbesök under den gångna veckan. Jolkkonen uppger för HS att bristerna gäller lokalen, redskapen, personaldimensioneringen och kvaliteten. Enligt honom fanns det inte heller tillräckligt med utbildad personal.

Esperi Yhteiselo vårdar funktionshindrade och barn och unga med utvecklingsstörning som behöver tillfällig vård. Avdelningen för minderåriga håller fortsättningsvis öppet. Det är avdelningen för unga vuxna som stängs på måndag för obestämd tid.

Esperis enhetschef beklagar det skedda för Helsingin Sanomat.

– Vi har på sistone haft problem med att hitta tillräckligt med kompetent personal. För att kunna garantera en kvalitativ och trygg vård som beaktar individuella behov tog vi inom Esperi själva beslutet att tillfälligt koncentrera vår service till en våning, kommenterar områdeschefen Kimmo Karvonen fallet för HS per mejl.

Jolkkonen säger till HS att Helsingfors stad precis utrett omständigheterna på ett annat av Esperis vårdhem för personer med utvecklingsstörning. Det gäller Kotilo i Kyrkslätt där det också bor klienter från Helsingfors. Också där hittade fann man brister, men de ledde inte till att vårdhemmet stängdes.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning