HS-enkät: Hälften av finländarna anser att Finland bör vara föregångare i kampen mot klimatförändringen

De yngre är starkast av åsikten att Finland bör vara en föregångare när det gäller att bekämpa klimatuppvärmningen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Nästan hälften av finländarna är redo att sänka sin levnadsstandard för att bekämpa klimatförändringen, visar en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra.

Ungefär hälften av finländarna är redo att pruta på sin levnadsstandard på grund av klimatförändringen. Enkäten som Helsingin Sanomat låtit göra visar ändå att klimatfrågan tydligt delar finländarna. 45 procent av de som svarade på enkäten tycker att effekterna av klimatförändringen överdrivs i offentligheten.

Partitillhörighet och ålder syns

Åsikterna varierar starkt beroende på vilket parti man röstar på. De största skillnaderna finns bland de som röstar på De gröna eller Vänsterförbundet och Sannfinländarna.

Av de som röstar på Sannfinländarna anser 85 procent att klimatförändringens konsekvenser överdrivs i offentligheten. Av De gröna väljarna är nästan en lika stor andel av motsatt åsikt.

Tudelningen syns också mellan de olika ålderskategorierna. De yngre var starkast av åsikten att Finland bör vara en föregångare när det gäller att bekämpa klimatuppvärmningen.

Enkäten gjordes av Kantar TNS och besvarades av 1099 personer i skiftet augusti-september. Felmarginalen är ungefär tre procentenheter i vardera riktningen.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning