HS: Centerns anhängare skeptiska mot Rinnes ekonomiska linje

Statsminister Antti Rinnes (SDP) regering tillträdde den 6 juni. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

En majoritet av regeringspartiet Centerns anhängare ställer sig skeptiska till regeringsprogrammets inverkan på beskattningen och de offentliga finanserna, rapporterar Helsingin Sanomat.

Åsikterna om regeringen Rinnes linje går skarpt isär bland regeringspartiet Centerns anhängare, rapporterar Helsingin Sanomat som låtit göra en enkätundersökning om finländarnas syn på regeringsprogrammet.

Över hälften av dem som svarat på HS enkät och som säger sig stödja Centern tror att regeringens linje innebär en försämring för de offentliga finanserna och beskattningen. Särskilt skattepolitiken verkar väcka oro bland Centerns anhängare: 58 procent tror att beskattningen utvecklas åt ett sämre håll med regeringen Rinne vid spakarna medan 18 procent tror på en förbättring.

Samma ämnen verkar väcka oro även bland regeringspartiet Svenska folkpartiets (SFP) anhängare, men antalet SFP-anhängare som svarat på enkäten är förhållandevis litet. SDP:s, De grönas och Vänsterförbundets anhängare är genomgående positivast inställda till regeringsprogrammet, enligt HS.

Enkätundersökningen gjordes av Kantar TNS på beställning av HS. Sammanlagt 1 027 finländare i åldern 15-74 år svarade på enkäten. Åland är inte representerat i enkätundersökningen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning