HS: Centerns anhängare skeptiska mot Rinnes ekonomiska linje

Statsminister Antti Rinnes (SDP) regering tillträdde den 6 juni. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

En majoritet av regeringspartiet Centerns anhängare ställer sig skeptiska till regeringsprogrammets inverkan på beskattningen och de offentliga finanserna, rapporterar Helsingin Sanomat.

Åsikterna om regeringen Rinnes linje går skarpt isär bland regeringspartiet Centerns anhängare, rapporterar Helsingin Sanomat som låtit göra en enkätundersökning om finländarnas syn på regeringsprogrammet.

Över hälften av dem som svarat på HS enkät och som säger sig stödja Centern tror att regeringens linje innebär en försämring för de offentliga finanserna och beskattningen. Särskilt skattepolitiken verkar väcka oro bland Centerns anhängare: 58 procent tror att beskattningen utvecklas åt ett sämre håll med regeringen Rinne vid spakarna medan 18 procent tror på en förbättring.

Samma ämnen verkar väcka oro även bland regeringspartiet Svenska folkpartiets (SFP) anhängare, men antalet SFP-anhängare som svarat på enkäten är förhållandevis litet. SDP:s, De grönas och Vänsterförbundets anhängare är genomgående positivast inställda till regeringsprogrammet, enligt HS.

Enkätundersökningen gjordes av Kantar TNS på beställning av HS. Sammanlagt 1 027 finländare i åldern 15-74 år svarade på enkäten. Åland är inte representerat i enkätundersökningen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning