HS avslöjar: Finnair har växande spritproblem

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Allt fler i Finnairs kabinpersonal har problem med spriten. Det skriver Helsingin Sanomat, som fått tag på protokoll från arbetarskyddsmöten på flygbolaget

Enligt mötesprotokollen har ett tiotal fall av alkoholism uppdagats bland flygpersonalen, men det är enligt samma protokoll "bara isbergets topp".

Det är bara två veckor sedan en av bolagets flygkaptener infann sig för att flyga Finnairs reguljärflygning till Rom när han åkte fast med 1,5 promille i blodet. Kaptenen fick omgående sparken.

Det var bolagets egen personal som reagerade och kallade på en polispatrull som hade kaptenen att blåsa.

De interna mötesprotokollen avslöjar att bolaget har stora problem med personalens spritanvändning. I ett av protokollen som HS fått tag på står det ordagrant "Konstaterades att alkoholismen har ökat, hälsovårdsservicen känner till ett tiotal fall, men det är bara isbergets topp. Diskussion fördes om hur alkoholmissbruk kan upptäckas och på vilka sätt man kan ingripa - en central metod är att erbjuda hjälp." Protokollet är skrivet i januari i år så spritproblemet har varit länge känt inom bolaget.

I maj i år står det i ett motsvarande protokoll att "Flygpersonalens ökande alkoholproblem diskuterades. Vi bör hitta metoder att komma åt alkoholfallen innan personalen anmäler sig till arbetsskiftet. På så sätt är det möjligt att ordna vård åt personerna och undvika att anställningsförhållandet sägs upp."

Finnairs flygpersonal uppgår till 2 600 personer.

Varierande kutym

Inställningen till helnykterhet bland flygpersonalen varierar i olika länder. På Finnair uppgav man i samband med att flygkaptenen åkte fast att det är "nolltolerans", som gäller. Piloter, kabinpersonal eller personal som ansvarar för flygsäkerheten får omedelbart sparken om de uppenbarar sig spritpåverkad till sitt arbetsskift.

Daily Telegraph redogjorde nyligen för ett liknande fall där en British Airwayspilot åkte fast strax innan planet skulle lyfta från London till Mauritius. Det framgick att gränsen för max tillåtna mängden alkohol i blodet är 20 mg/100 ml blod i Storbritannien. Mängden uppgår till en fjärdedel av högsta tillåtna alkoholmängd i blodet hos bilförare.

I Storbritannien förekommer inte överraskningstest av piloter, vilket innebär att fulla piloter åker fast bara om kollegerna eller passagerarna anger dem.

I Indien gäller däremot nolltolerans. Till och med 1 mg/100 ml blod renderar sparken.

I USA har flygmyndigheterna konstaterat att en baksmälla kan inverka lika menligt på pilotens förmåga att agera snabbt och rätt i en nödsituation som om han druckit sprit. "Huvudvärk, trötthet, illamående, torr mun, irritation och andra typiska symtom på baksmälla gör inte piloten lämpad för en trygg manövrering av ett plan", heter det i ett uttalande från US Federal Aviation Administration.

Av 12 480 amerikanska piloter som genomgick överraskningstest år 2015 åkte tio fast. I Indien fastnade igen 46 piloter i landets strängare kontrollsystem år 2016.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39