Arbetsmarknadsorganisationerna vill försämra förmåner för pensionärer

Förmånerna för pensionärer ser ut att försämras. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Pensionsförmånen för efterlevande makar föreslås försämras. Detsamma gäller för långtidsarbetslösa som närmar sig pensionsåldern, skriver Helsingin Sanomat.

Arbetsmarknadsorganisationerna i Finland vill i sitt förslag till regeringen att den så kallade pensionsslussens lägre gräns höjs med ett år och att man som änka eller änkling bara ska få pension i tio år. Tanken med förslaget är att motverka arbetslösheten och att minska utgifterna för pensionssystemet och systemet för arbetslöshetsskydd, skriver Helsingin Sanomat.

Organisationerna är Finlands Näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralorganisation, STTK, Akava, Kommunala arbetsmarknadsverket och Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Regeringen brukar i regel lyssna på arbetsmarknadsorganisationerna i den här typen av frågor, så chansen är stor att förslaget godkänns av Antti Rinnes regering.