HS: Anneli Auer vill ha över två miljoner i ersättningar

Anneli Auer på bokmässan i Helsingfors 2016. Bild: Roni Rekomaa

Anneli Auer som friades från mordåtalet vill ha ytterligare cirka 2,5 miljoner euro i ersättningar av staten för den tid hon satt i fängelset, rapporterar Helsingin Sanomat.

Enligt tidningen har Anneli Auer lämnat in sitt ersättningskrav till Egentliga Finlands tingsrätt i dag.

Statskontoret betalade i september ut cirka 545 000 euro i ersättningar till Auer. Största delen av ersättningarna är för lidande. Auer anser i sin stämningsansökan att ersättningarna inte står i relation till det lidande som frihetsberövandet ledde till. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46