HS: Ångest och oro vanliga i distansundervisningen

Speciellt högstadieelever är oroliga över att de inte lär sig tillräckligt mycket när undervisningen ordnas på distans. Bild: Lehtikuva

Mindre mobbning är en positiv effekt av distansskolan, visar en stor undersökning.

Den genomsnittliga skoleleven har klarat distansundervisningen bra, enligt Helsingin Sanomat som tagit del av en undersökning om hur eleverna mått i distansundervisningen.

För en del av eleverna har vardagen ändå överskuggats av svårigheter med inlärningen, ångest och oro över både den egna psykiska hälsan och föräldrarnas alkoholbruk.

Speciellt högstadieelever är oroliga över att de inte lär sig tillräckligt mycket när undervisningen ordnas på distans. Till de positiva aspekterna hör att mobbningsoffer nu upplever situationen som lättare.

Det här framkommer ur en stor undersökning som gjorts av Åbo universitet om elevernas hälsa. 50 000 elever svarade på under loppet av tio dagar i början av maj.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning