HS: 200 barn inom Vanda barnskydd saknar ansvarsperson

Bild: Johanna Vuonokari

Det finns fortfarande för få anställda vid barnskyddet i Vanda, skriver Helsingin Sanomat.

Cirka 200 barn har fallit utanför barnskyddet vilket innebär att ingen ansvarar för dem, säger anställda som tidningen talat med. Dessutom finns det hundra barn som inte har fått tala med sin egen barnskyddsarbetare på mer än ett år.

Cirka 200 barn saknar en lagstadgad vårdplan eller har en föråldrad.

De anställda förklarar läget med att de är för få.

Socialarbetarna i det öppna barnskyddet i Dickursby lämnade in ett klagomål över sin egen arbetsplats i mitten av mars. Regionalförvaltningsverket väntar för närvarande på kommentarer från Vanda stad.

Barnskyddsdirektören Jaana Vilpas säger till HS att barn som saknar en egen ansvarsperson tas om hand så att de mest akuta nödfallen identifieras och flyttas över till vård.

Vårdreformen kan förbättra barnskyddet

Hanna Heinonen, verksamhetsledare för Centralförbundet för barnskydd, ser social- och hälsovårdsreformen mer som en möjlighet än som ett hot.

– Vårdreformen gör det möjligt att tillämpa barnskyddet på ett mer enhetligt sätt. På de punkter där det behövs specialkunnande skulle det kunna hittas i strukturen för vårdreformen, säger hon.

Också fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentias ordförande Tero Ristimäki förhåller sig hoppfull till tanken att vårdreformen skulle förbättra barnskyddet.

– Att minska antalet arrangörer synliggör förhoppningsvis problemen inom barnskyddet bättre. I kommunsammanslagningarna har de mindre kommunernas dolda behov av barnskydd kommit fram.

Ristimäki hoppas att de planerade vårdreformsdistrikten får särskilda anslag för att förbättra barnskyddet. Den nuvarande finansieringen sköts via ett statligt understöd som betalas till kommunerna utan några öronmärkta summor för barnskyddet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03