HRT:s ologiska rabatter för seniorer

För tillfället gäller följande bestämmelse angående biljetter för pensionärer:

Du kan få pensionärsrabatt om du får folkpension eller garantipension från FPA eller tidsbegränsad sjukpension dvs, rehabiliteringsstöd och du är fast bosatt i HRT-området.

Om du har fyllt 70 år och bor permanent i HRT-området kan du köpa värde- och tilläggsbiljetter till rabatterat pris på resor som börjar kl. 9–14 varje dag. Biljettens pris är 50 procent av en vuxens biljettpris.

Vi anser, att samhället behöver aktiva välmående pensionärer. En förutsättning för pensionärernas välmående är att de deltar aktivt i olika evenemang och är sociala. Tyvärr sjunker individens inkomster då hen går i pension och en hel del är tvungna att klara sig med mycket små inkomster, även om de får arbetspension.

För att kunna vara aktiv är det nödvändigt att använda sig av de allmänna fortskaffningsmedlen även andra tider än mellan kl. 9 och 14.

Den allmänna pensionsåldern börjar nu då personen fyller 65 därför anser vi att det vore logiskt att även pensionsrabatten skulle börja för alla pensionärer då de uppnår pensionsåldern enligt arbetspensionslagarna samt att det skall gälla hela dagen.

Vi önskar också att rabatten skall gälla periodbiljetter. För tillfället får en pensionär, som fyllt 70 år ingen rabatt på en periodbiljett, oberoende när hen åker.

För staden och dess trafikverk är det ingen tilläggskostnad och bortfallet av inkomsterna är av mycket ringa betydelse då man jämför med alla kostnader som passiva sjukliga pensionärer innebär för Helsingfors.

Mimi Wiik Medlem i Svenska Seniorer i Nyland

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning