HRT viftar bort frän kritik mot matartrafik

Biskopsbron i Mattby väntas bli en flaskhals när bussarna i matartrafiken ska köra till den nya bussterminalen vid Mattby metrostation. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Trots den bitska kritiken och farhågorna som framförts i medierna och på sociala medier lovar Helsingforsregionens trafik att matartrafiken till västmetron fungerar som den ska efter årsskiftet.

Den 2 januari är sista dagen när tidtabellerna för de direkta busslinjerna gäller från Esbo och Drumsö till Kampen. Följande dag ska passagerare åka med matarbussar till metrostationerna i på Drumsö och i Esbo. Förändringen har väckt kritik och många röster har höjts för att bevara de direkta busslinjerna till Kampen. De här rösterna klingar ändå för döva öron hos planerarna för busstrafiken.

– Planer på att fortsätta den direkta busstrafiken finns inte. Det finns ingen ekonomisk möjlighet att ha två parallella system i bruk, säger kollektivtrafikplanerare Jonne Virtanen på Helsingforsregionens Trafik (HRT).

Virtanen medger ändå att det nya systemet kommer att innebära försämringar för en del passagerare.

– Vi har utrett att antalet resminuter kommer att minska med totalt en halv miljon årligen. Vi har försökt sträva efter att förändringarna ska vara rimliga, men det är inte alltid möjligt i en så här stor förändring i kollektivtrafiken. För en del passagerare medför förändringen längre restider, men det finns också de som får förkortad restid.

Virtanen lyfter ändå fram att turtätheten ökar och förbindelserna mellan de stora stadsdelarna i Esbo blir bättre. Virtanen tror inte heller på en ökad privatbilism längs Västerleden till Helsingfors centrum.

– Det finns utredningar som säger att bilister byter om från bil till spårbunden trafik när sådan erbjuds. Vi räknar med en ökning med 11 000 resor på en dag. Hälften av resorna görs inom den interna trafiken i Esbo, säger Virtanen.

Bussterminalen i Mattby ska dagligen svälja 1 600 ankommande och avgående bussturer. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Det finns en stor oro för att knutpunkterna i Hagalund och Mattby inte klarar av att svälja den mängd av matarbussar som kör till terminalerna. Vägarbeten på gator som omger köpcentret Iso Omena samt en halvfärdig bussterminal i Hagalund som öppnar först våren 2019 förorsakar oro.

– Vi har i planeringen utgått från att allting ska fungera klanderfritt från och med den 3 januari. Vi kan inte ta ställning till eventuella problem på förhand. Om det uppstår problem så löser vi dem efterhand, lovar chefen för kollektivtrafikens planering, Tero Anttila.

Men nu finns det ju ingen färdig bussterminal i Hagalund. Matartrafiken ska skötas från hållplatser på Nordvägen där trafiken är livlig. Hur ska ni lösa den utmaningen?

– Det är fråga om en tillfällig lösning. Vi har byggt ganska gott om utrymme för nya hållplatser för bussarna, men problemet är givetvis hållplatsen vid köpcentret Heikintori som är ganska liten för trafiken norrut. Men vi följer med läget och det finns också en möjlighet att en del av matartrafiken dirigeras till Havsvindsvägen, säger Virtanen.

På nätet finns adresser för att bevara direkta linjer från Drumsö och Esbo till Helsingfors centrum. Kritiken är på vissa håll hård och ni får mycket stryk på HRT. Hur reagerar ni på den här feedbacken?

– Jag tycker att feedbacken är ganska liten i jämförelse med hur många som berörs. Den har varit betydligt livligare. Vi har fått också uttalanden av olika boendeföreningar som berör enskilda stadsdelar, säger Virtanen.

Tero Anttila lyfter fram det faktum att till exempel linjerna 102 och 103 som kör mellan Kampen och Otnäs nu helt saknar passagerare. Enligt Anttila gäller det också de direkta busslinjerna från Drumsö till centrum. Att boende på Hallonnäs uttryckt kritik över att de direkta förbindelserna försvinner är något som HRT har beaktat.

– Det blir ökad turtäthet för linje 21 B från Hallonnäs till Drumsö metrostation. På Drumsö utreds också möjligheten att linje 20 skulle ha sin ändhållplats vid den nya färjeterminalen i Västra hamnen, men hittills har gatuarbeten på Busholmen skrinlagt de planerna, säger Virtanen.

Bild: Maija Hurme

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning