HRT: "Vi planerade med Esbo stads beslut som grund"

Matartrafiken från västra Esbo till Mattby upplevs som tidsödande och krånglig. Bild: HBL/Arkiv/Cata Portin

Representanter för Helsingforsregionens trafik (HRT) är inte överraskade av Esbo stads kritik mot matartrafiken till västmetron. Från och med oktober ska fyra linjer köra till direkt till Kampen från västra Esbo. Fler direkta linjer kräver större resurser.

Kritiken mot HRT på måndagens stadsfullmäktige i Esbo var inte nådig. Matartrafiken till metrostationerna i Hagalund och Mattby upplevs som ett fiasko samtidigt som det finns områden som betjänas dåligt av kollektivtrafik.

– Jag förstår kritiken eftersom vi haft problem med matartrafiken och vi visste att starten inte skulle bli lätt. Samtidigt vill jag ändå poängtera att matartrafiknätet planerades tillsammans med Esbo stad 2013–15 och utifrån stadens egna beslut, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Enligt Tero Anttila som är chef för kollektivtrafikplaneringen på HRT föreslog Esbo stad ännu så sent som 2016 en besparing på 3 miljoner euro i busstrafiken. För att nå det målet var man tvungen att skära ner i utbudet.

– När Esbo stadsfullmäktige 2006 beslöt om metron var utgångspunkten att matartrafiken sker till Mattby och Hagalund. Också i ett beslut 2008 hänvisar man till samma planer, säger Anttila.

HRT har kritiserats för att man reagerat för långsamt på kraven om direkta linjer från Esbo till Kampen. Enligt Rihtniemi är det ändå ingen enkel process att sätta in nya busslinjer.

– Linjen måste konkurrensutsättas och det sker genom förhandlingar som räcker några månader. Kontrakten med bussbolagen måste göras för 5 till 7 år för att bussbolagen ska ha ett intresse för en linje. Det handlar inte bara om kostnaderna för rutten. Ett bussbolag räknar också med hur mycket det kostar att investera i fordon och hur länge fordonet kan tänkas trafikera på en linje, säger Rihtniemi.

I Esbo har en del förtroendevalda hotat med att staden borde gå ur samarbetet i HRT. Rihtniemi påpekar att en sådan åtgärd strider mot kollektivtrafiklagen som säger att Helsingforsregionens trafik ska sköta kollektivtrafiken inom Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda. Rihtniemi säger sig inte vara motståndare till kollektivtrafik som skulle drivas enligt marknadens lagar, men:

– Jag har svårt att tro att intresset för att sköta trafik på områden med glesare bosättning eller trafik som betjänar skolor och yrkesutbildningar skulle kunna ske på ett annat sätt. Jag tror också att biljettpriserna skulle skjuta i höjden.

Rihtniemi ger ett löfte om att eleverna i Finno skola som bor i Ladusved ska få en direkt förbindelse till skolan senast den 22 oktober. Nästa måndag sammanträder Esbo stadsstyrelses koncernsektion och då ska beslutsfattarna ta ställning till hur mycket man är villig att satsa på direkta linjer till Kampen. Tero Anttila påpekar att HRT genomfört ändringar i kollektivtrafiknätet för 5 miljoner euro i år. En del av ändringarna träder i kraft först den 22 oktober.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning