HRT växer västerut – Sjundeå välkomnas med

Bild: Arkiv/Mira Strandberg

Fullmäktigebeslutet är fattat: Sjundeå ansöker om medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT). Nyckelkommunen blir den minsta inom samkommunen.

Sjundeås fullmäktige beslöt enhälligt i frågan på måndag kväll. Medlemskapet motiveras framför allt med långsiktighet i trafikfrågan

I nuläget sköts tågtrafiken med ett tidsbundet avtal mellan kommunen och HRT, detta sedan kommunikationsministeriet avslutat tågtrafiken till kommunen som gjort all planläggning exemplariskt utifrån "Sjundeås hjärta", det vill säga området kring stationen.

Dessutom pendlar 45 procent av kommuninvånarnas arbetare till huvudstadsregionen.

Välkomnas med

Sjundeå ansluts till HRT den första januari 2018. Det slutliga beslutet ska ännu fattas av HRT:s styrelse och medlemskommuner.

HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi hälsar ändå Sjundeå välkommen redan nu.

– Sjundeå kommer att ingå i HRT:s biljettsystem vilket betyder att Sjundeåborna kan resa inom hela HRT-området med en och samma biljett, säger Rihtniemi.

– Samtidigt får Sjundeå nytta av HRT:s kunnande vad gäller beställning och planering av kollektivtrafiken.

Långsiktigt beslut

Ett medlemskap i HRT kostar Sjundeå mer än de tillfälliga arrangemangen, men ger också en trygghet som kan visa sig ekonomiskt lönsam på längre sikt.

– HRT betyder pålitlighet och långsiktighet vad gäller skötseln av trafiken, vilket är viktigt bland annat när människor väljer var de vill bo och leva, säger Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa som tror att kollektivtrafikens servicenivå förbättras på lång sikt.

Sjundeå med cirka 6 000 invånare blir den minsta kommunen i HRT.

– För en liten kommun är det bättre att vara med och kunna påverka än att stå ensam utanför, säger Isotupa.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00