HRT: "Västmetrofiaskot inte vårt fel"

Buttra miner. HRT:s trafikplaneringschef Tero Anttila, västmetrobolagets vd Matti Kokkinen och Esbo stads tekniska chef Olli Isotalo hade lätt att hålla sig för skratt på måndag. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) sammanträdde på tisdag för att dryfta problematiken kring förseningen av starten för västmetron. Nu pågår febrila planer för att en ersättande busstrafik ska fungera från medlet av augusti.

– Jag har vid flertalet tillfällen påpekat att vi på HRT är ett offer i frågan. Det är inte vårt fel att starten på västmetron skjuts upp. Den skulden finns på bolaget som sköter västmetron, poängterar styrelsemedlem Björn Månsson (SFP).

Nu pågår planering och förhandlingar för att fixa ihop nya tidtabeller som ska gälla från och med 15 augusti. Sedan tidigare har det funnits en rutinmässig reservplan för 50 bussar för störningar i metrotrafiken, men den kapaciteten räcker inte till. Just nu förhandlar HRT om 20 tilläggsbussar.

– För min del har jag ansett det vara viktigt att trafiken flyter på också från Drumsö, Lövö och Granö, men det är klart att den stora biten att lösa finns i södra Esbo. Jag hoppas att bussarna från Drumsö också i fortsättningen går direkt in till centrum, men det kan hända att vissa linjer har ändhållplatser i Gräsviken eftersom man inte får plats i Kampen, säger Månsson.

HRT och bolaget för västmetron har sammankallat till en presskonferens på tisdag 21.6. Enligt HRT ska det då vara klart hur den ersättande trafiken ska skötas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning