HRT stöper om biljetterna och zonerna – så här påverkas biljettpriset

De nya zonerna ska göra kollektivtrafiken smidigare och tydligare, enligt HRT. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Helsingforsregionens trafik (HRT) siktar på att förnya biljettzonerna för kollektivtrafiken i början av 2019. Samtidigt justeras biljettpriserna.

De nya zonerna har namngetts med bokstäverna A, B, C och D. Zon A utgörs av centrala Helsingfors, medan zon B omfattar nästan hela resten av Helsingfors och sträcker sig in i Esbo, Vanda och Grankulla. Till zon C hör stora delar av Esbo och Vanda, samt Helsingfors östligaste hörn. Kyrkslätt, Sjundeå, Tusby, Kervo och Sibbo bildar zon D.

I det nya systemet måste man köpa en biljett för minst två zoner (förutom inom zon D), vilket till exempel innebär att den som vant sig vid att enbart resa med en intern Helsingforsbiljett nu får betala något mera för sina resor.

Till de mer märkbara vardagsförändringarna hör att månadskortet för resezonen AB, som kommer att omfatta Helsingfors och delar av Esbo, Grankulla och Vanda, blir fem euro dyrare än de nuvarande månadskorten för intern trafik inom en zon.

Men samtidigt sträcker sig biljetten över ett större område då zongränserna ersätter stadsgränserna.

Enligt HRT kommer resekostnaderna för många resenärer därför i praktiken att sjunka. Den som till exempel övergår från en månadsbiljett inom Helsingfors till ett resekort för AB-zonen behöver inte längre köpa en separat regionbiljett för en kort resa över Esbogränsen.

Många av dem som nu regelbundet köper regionbiljett kan i fortsättningen klara sig med en biljett för zonerna AB eller BC. Det här betyder enligt HRT att priset på månadskortet sjunker med nästan 47 euro, vilket motsvarar 44 procent av det nuvarande priset.

HRT kommer också att introducera en ny årsbiljett med månatlig debitering, som på sikt ska vara det mest förmånliga sättet att resa på.

Ett problem med det nuvarande systemet, som följt stadsgränserna, är att en några minuter lång resa över stadsgränsen varit mycket dyrare än exempelvis en 50 minuters bussresa inom Helsingfors.

Den nuvarande regionbiljetten ersätts med en ABC-biljett.

Enkelbiljett:

AB: 2,80 euro

BC: 2,80 euro

ABC: 4,60 euro

CD: 4,60 euro

BCD: 5,40 euro

D: 2,80 euro

ABCD: 6,50 euro

Månadskort (30 dygn):

AB: 59,70 euro

BC: 59,70 euro

ABC: 107,50 euro

CD: 107,50 euro

BCD: 115,80 euro

D: 59,70 euro

ABCD: 157,60 euro

Årskort (månadsavgift):

AB: 53 euro

BC: 53 euro

ABC: 96 euro

CD: 96 euro

BCD: 104 euro

D: 53 euro

ABCD: 141 euro

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning