HRT prickas för bristfällig information för svenskspråkiga och funktionsnedsatta

Diskrimineringsombudsmannen anser att Helsingforsregionens Trafik inte tillgodosåg synskadades och svenskspråkigas behov av information om en kollektivtrafikundersökning i Haga. Bild: HRT

Helsingforsregionens Trafik missade i kommunikationen till svenskspråkiga och funktionsnedsatta när man utredde passagernas behov av kollektivtrafik i Haga i Helsingfors i fjol.

Diskrimineringsombudsmannen slår fast att Helsingforsregionens Trafik har gett bristfällig information till svenskspråkiga och funktionsnedsatta passagerare.

I fjol somras lät Helsingforsregionens Trafik göra en undersökning bland passagerare om den nya linjenätsplanen för kollektivtrafiken i Haga. Blanketten för undersökningen på svenska blev klar först två veckor senare efter att det finskspråkiga formuläret för undersökningen var färdigt.

De svenskspråkiga passagerarna fick bara fyra dagar på sig att svara på undersökningen. Också undersökningsinstrumentet för synskadade var bristfälligt.

– Vi missade i kommunikationen till svenskspråkiga passagerare i det här fallet, mycket beroende på att vi levde i semestertider, säger HRT:s kommunikationschef Sari Kotikangas.

Hon säger att HRT skickar ut tusentals meddelanden årligen och strävar efter att servicen ska ges på finska, svenska och engelska.

– Vi har också stärkt våra resurser för översättningar till svenska. Vi har haft en person som översätter alla pressmeddelanden och meddelande till passagerarna och den personen är fullt sysselsatt. Vi jobbar hela tiden på att förbättra den svenskspråkiga kommunikationen.

När det gäller tillgängligheten för funktionsnedsatta berättar Kotikangas att ett ständigt arbete pågår hos HRT för att förbättra servicen. Enkäten gick ut på att kartlägga passagerarnas behov av att röra sig med kollektivtrafiken i Haga.

– I det här fallet handlade det om kartverktyget Maptionnaire, som måste förbättras. Man måste också kunna muntligt berätta om sina resebehov. Det här lägger vi vikt vid i fortsättningen, säger Kotikangas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning