Kundernas önskan uppfylls: Engångsbiljett av papp som kan köpas på förhand återvänder till kommunaltrafiken

Bild: HRT

Helsingforsregionens trafik tar den 19 juni i bruk en ny engångsbiljett som kan köpas på förhand och aktiveras först då man stiger på fordonet.

Enligt HRT har en engångsbiljett som kan köpas på förhand haft stor efterfrågan bland kunderna.

Den nya pappbiljetten kan köpas från samma ställen som de nuvarande engångsbiljetterna, från så biljettautomater som HRT:s egna serviceställen och till exempel R-kiosker. De nuvarande priserna för engångsbiljetter gäller även den nya biljettypen.

Engångsbiljett inom Helsingfors: vuxen 2,90 €, barn 1,50 € (7-16 år)

Engångsbiljett region/närregion 2: vuxen 5,00 €, barn 2,50 €

Engångsbiljett närregion 3: vuxen 7,20 €, barn 3,60 €

Den nya engångsbiljetten aktiveras då man stiger på bussen, spårvagnen, tåget, metron eller Sveaborgsfärjan och visar kortet för kortläsaren. Man kan köpa flera engångsbiljetter åt gången och de är i kraft ett år. Biljetterna kan användas när som helst på dygnet, med undantag av nattrafiken mellan klockan 02 och 04.30.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning