HRT gör en pudel: direkta busslinjer från Esbo till Kampen återinförs

Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Några av de direkta busslinjerna från Esboviken till Kampen – som slopades när västmetron kom i gång – gör comeback på Esbo stads begäran.

HRT:s styrelse sammanträder på tisdag kväll för att fatta beslut om att återinföra fyra direkta busslinjer mellan Esbo och Kampens busstation. De nygamla linjernas rutter påminner i hög grad om busslinjer som 2017 ersattes av västmetron och matartrafiken till metron.

De nya linjerna är:

• 143A på rutten Sökö–Ivisnäs–Kampen

• 146A på rutten Stensvik–Esboviken–Kampen

• 147A på rutten Larsvik–Sökö–Kampen

• 164A på rutten Bastvik–Stensvik–Kampen

Samtidigt kommer matartrafiken att försvagas något under rusningstid, men HRT försäkrar att servicenivån som helhet kommer att förbättras.

Under rusningstid kommer linjerna 143A och 147A att köra med 15 minuters mellanrum. Matarlinjerna 143 och 147 kör samtidigt något glesare, med 15 minuters intervall i stället för 10.

146A kör med 10 minuters intervall under rusningstid. Det gör också matarlinjen 146, som tidigare kört med 5 minuters mellanrum.

164A kommer att köra med 15 minuters mellanrum under rusningstid, medan matarlinjen 164 läggs ned. Som kompensation kommer linjen 165 att köra tätare utanför rusningstid.

Det är Esbo stad som krävt att de direkta linjerna till Kampen åtminstone delvis ska återinföras.

Enligt HRT kan de nygamla linjerna introduceras senast i slutet av året.

Länsiväylä, som skrev om busslinjerna tidigare under fredagen, uppger att prislappen för att återintroducera de fyra bussarna ligger på 3,8 miljoner euro. Då man samtidigt sparar ungefär 800 000 euro på matartrafiken landar slutsumman på 3 miljoner euro.

De direkta linjerna förkortar restiden mellan Esboviken och Kampen. Däremot betyder den glesare matartrafiken under rusningstid att metrostationen i Mattby blir något svårare att nå.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning