HRT förlänger tiden för ersättande busstrafik till Drumsö och Esbo

Bild: Ksf Media/Arkiv/Hanna Stringer

Helsingforsregionens Trafik förbereder sig på att västmetrons trafik börjar först nästa sommar. Kostnaderna för den ersättande busstrafiken väntas uppgå till 19 miljon euro.

Det här betyder att summan för ersättande busstrafiken höjs från tidigare 7 miljoner euro till 19 miljoner euro.

– Med det här tryggar vi en fortsatt busstrafik till nästa sommar, säger gruppchef Jonne Virtanen på HRT:s kollektivtrafikavdelning till Länsiväylä.

I nuläget är det oklart hur de ökade kostnaderna ska finansieras. Västmetro Ab informerar i oktober om tidtabellen för när trafiken börjar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03