Hovrättsdom om gängåtal mot Cannonball i dag

Bild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Helsingfors hovrätt ger i dag sin dom i ett mål där medlemmar i mc-gänget Cannonball står åtalade för deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet. Domstolarna har sällan tillämpat den så kallade gängparagrafen.

Tingsrätten dömde i fjol en del av de åtalade enligt paragrafen. Rätten ansåg att Cannonball är en organiserad sammanslutning som grundats i syfte att begå allvarliga brott.

Domstolen motiverade sin dom med bland annat de åtalades tidigare straffregister. De tydde enligt tingsrätten inte på att Cannonball skulle ha grundats enbart i syfte att främja motorcykelhobbyn.

Tingsrätten lyfte också fram gängmedlemmarnas interna hierarki och arbetsfördelning samt vapen och narkotika som hittats i en klubblokal.

Fallet handlar utöver gängparagrafen också om drift av en lönnkrog samt ett antal vapen- och narkotikabrott.

Bland de åtalade som dömdes i tingsrätten fanns både Cannonball-ledare och vanliga medlemmar. De bestred mertalet av åtalen. Den längsta domen var tio månaders fängelse, medan tingsrätten friade en del av de åtalade helt.

Efter tingsrättsprocessen sade professorn i straff- och processrätt Matti Tolvanen till FNB att domen för tillämpningen av gängparagrafen är ett steg framåt.

– Om hovrätten håller fast vid domen så anser jag det vara till stor hjälp för åklagare och polis i deras jobb, sade Tolvanen till FNB.

Deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet kan ge böter eller högst två års fängelse.

Lagen definierar också termen kriminell sammanslutning. Med en organiserad kriminell sammanslutning avses en strukturerad sammanslutning, inrättad för en viss tid, bestående av minst tre personer, som handlar i samförstånd för att begå en viss typ av brott. Brotten i fråga kan vara antingen sådana som kan ge minst fyra års fängelse eller så kan det handla om hot mot rättegångsvittnen eller hets mot folkgrupp.

Definitionen gör det i princip möjligt att tillämpa gängparagrafen också på till exempel rasistiska organisationer. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning