Hovrätten håller fast vid att Aarnio är Bölemannen – Aarnio döms nu till tio års ovillkorligt fängelse

Helsingfors hovrätt har dömt Jari Aarnio till tio års fängelse. Bild: Henri Forss/SPT

Helsingfors hovrätt håller fast vid tingsrättens dom mot Jari Aarnio. Aarnio döms till tio års fängelse och fängslas omedelbart.

Över ett år efter att huvudförhandlingen tog slut har hovrätten nu gett sin dom i fallet där den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis, Jari Aarnio, stod åtalad för bland annat tjänstebrott och grova narkotikabrott.

Aarnio döms nu till tio års ovillkorligt fängelse för sammanlagt fem grova narkotikabrott och ett flertal andra brott.

Det är en lång process som ligger bakom den över 300 sidor långa domen.

Huvudförhandlingen inleddes i september 2017 och var klar strax före midsommar i fjol. Aarnio och hans misstänkte medbrottsling Keijo Vilhunen släpptes då på fri fot för att vänta på sin dom.

Omkring ett halvår senare meddelade hovrätten att domen ännu dröjer.

– Det är ett så exceptionellt omfattande fall att utformandet av domen ännu inte är klart. I detta skede uppskattar hovrätten att domen kommer tidigast i maj, meddelade hovrätten vid årsskiftet.

En hovrättsdom på nacken från förut

Aarnios namn blev redan år 2013 bekant för de flesta finländarna i samband med att han misstänktes för tjänstebrott.

Enligt åtalen fungerade han via en bulvan som delägare i företaget Trevoc, som sålde övervakningsutrustning. Samtidigt var han chef för Helsingforspolisens narkotikaenhet och ansvarade för alla anskaffningar 2009–2013.

Enligt åtalet utnyttjade han sin tjänsteposition. Efter en lång process dömdes han slutligen av hovrätten till tre års ovillkorligt fängelse för grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri och grovt tagande av muta. Han förlorade då även sin militärgrad.

Domen i Trevoc-fallet har vunnit laga kraft. Men det tog inte slut där.

Tingsrätten ansåg att Aarnio är Bölemannen

Under år 2013 framkom det att Aarnio hade kopplingar till det kriminella gänget United Brotherhoods dåvarande ledare Keijo Vilhunen. Följande år hittades 65 000 euro gömda på Aarnios gård.

Helsingfors tingsrätt dömde år 2016 både Aarnio och Vilhunen till tio års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. Enligt tingsrätten var Aarnio den så kallade Bölemannen, som sett till att tunnor fyllda med 800 kilogram hasch smugglats in i landet.

Tunnorna smugglades till Finland från Nederländerna. Smugglingen skedde under fem olika tillfällen mellan november 2011 och januari 2012 och tingsrätten ansåg att Aarnio hade en central position i genomförandet av smugglingen. Han dömdes därmed totalt för fem grova narkotikabrott.

Namnet Bölemannen kommer från att man i samband med polisutredningen om haschtunnorna fann att flera av smugglarna hade haft kontakt med okända nummer, som kunde spåras vidare till Böle. Enligt tingsrättens dom tillhörde telefonerna Aarnio. Aarnio själv hävdar däremot att telefonerna var narkotikapolisens och att man via dem höll kontakt med underjordiska informationskällor.

Enligt tingsrättens dom hade Aarnio även gjort sig skyldig till ett flertal andra brott. Han hade bland annat försökt få en oskyldig man dömd för smugglingen. Han hade även under åren 2012-2013 på flera olika vis försökt förhindra polisutredningen om haschtunnorna.

Aarnio själv förnekar alla brott och överklagade tingsrättens dom till Helsingfors hovrätt. Även Vilhunen överklagade sin dom till hovrätten.

Hovrätten håller med tingsrätten

Helsingfors hovrätt har nu tagit ställning till det omfattande fallet. En del nya bevis har tillkommit sedan tingsrättens dom.

Hovrätten håller fast vid att Aarnio är Bölemannen. Telefonerna kan på minutschema kopplas till Aarnios rörelsemönster.

Hovrätten konstaterar att Aarnio via dem har hållit kontakt med både avsändarorganisationen, mottagarorganisation och spridaren i Finland. Aarnio har därmed haft en nyckelposition i insmugglingen av 800 kilogram hasch till Finland.

Han har även försökt hemlighålla kontakten med de olika parterna. Bland annat har han endast kontaktat dem via korta meddelanden. Telefonerna har också bytts ut med jämna mellanrum.

Utöver det har Aarnio försvårat utredningen genom att han försökt få en oskyldig man att se ut att vara Bölemannen.

Enligt hovrättens dom har brotten varit extremt grova och skadliga. De har visat på exceptionell hänsynslöshet från en person i ledande ställning inom polisinrättningen och därmed står tingsrättens dom fast.

Vilhunen och Aarnio fängslas omedelbart

Utöver Aarnio stod nio andra personer som svarande i hovrätten. En av dem var Aarnios brottskumpan Vilhunen.

Hovrätten håller även fast vid hans dom från tingsrätten. Vilhunen har gjort sig skyldig till två grova narkotikabrott tillsammans med Aarnio.

Hovrätten har däremot förkastat åtalet om att Vilhunen tillsammans med Aarnio skulle ha förvrängt bevismaterial. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att det finns tillräckliga bevis för att Vilhunen skulle ha känt till att Aarnio försökte förklara en oskyldig man skyldig till att vara Bölemannen.

Vilhunens brott är ändå enligt hovrätten så grova att det tioåriga fängelsestraffet kvarstår.

Både Aarnio och Vilhunen fängslas direkt.

Läs också: Jeanette Björkqvists intervju med Aarnios närmaste man

Några förmildrade straff

Hovrätten förmildrade en del av de svarandes domar. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att Aarnios brottskumpaner Mari Romano och Seija Kortekallio-Lampi gjort sig skyldiga till brott i samband med organiseringen av haschsmugglingen. Både Romano och Kortekallio-Lampi har ändå gjort sig skyldiga till flera narkotikabrott, varav en del varit grova.

Kortekallio-Lampis sjuåriga fängelsedom fortkortas nu till två års ovillkorligt fängelse. Romanos tre år och två månader långa straff förkortas till jämnt tre år. Romano fängslas omedelbart.

Aarnios underordnade Mikael Runeberg dömdes av tingsrätten till tre och ett halvt års fängelse för att ha varit medveten om Aarnios försök att förhindra polisutredningen. Hovrätten anser nu att tillräckliga bevis inte finns för att Runeberg skulle ha känt till Aarnios sysslor.

Runeberg har ändå gjort sig skyldig till ett antal tjänstebrott och hans fängelsestraff förmildras till böter. Han får nu återvända till sin tjänst inom polisen.

Åtalen mot Jokela fängelses biträdande fängelsedirektör Jarmo Salminen förkastades helt. Enligt hovrätten hade Salminen inte brutit mot sin tystnadsplikt. Han hade gett information om en del fångar åt Aarnio, men hovrätten anser att han i sin tjänsteställning hade rätt att göra det.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning