Hovrätten friger livstidsdömd fånge

Helsingfors hovrätt har beslutat att frige en man som dömts till livstids fängelse för mord. När mannen friges har han suttit 15 år och 2 månader.

Mannen dömdes för mord i Åbo hovrätt i oktober 2004. Mannen hade slagit ihjäl en tidigare bekant man med kniv, skruvmejsel, sax, ölflaska och hammare. Slagen var många och riktade sig mot huvudet och kroppen.

Det som talade för Helsingfors hovrätts beslut att frige mannen var att mannen redan suttit 14 år i fängelse och att tiden i fängelset hade gått bra. Därtill har mannen en lägenhet dit han kan flytta efter frigivningen.

Förutom ansökan om frigivning beaktade hovrätten Brottspåföljdsmyndighetens och Psykiatriska fångsjukhusets utlåtanden. Brottspåföljdsmyndigheten biföll ansökan.

Mannen kommer att friges villkorligt den 1 september. Prövotiden för den villkorliga frigivningen är tre år.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46