Hovrätten behandlar husrannsakan hos journalist

Journalisten Laura Halminen utsattes för husrannsakan efter att hon skrivit om försvarets signalunderrättelsecenter. Då beslagtogs hennes dator, Ipad och minnesstickor. Bild: Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Hade polisen rätt att göra husrannsakan hos Helsingin Sanomats journalist? Helsingfors hovrätt behandlar ärendet i dag – bakom lyckta dörrar.

I dag inleder Helsingfors hovrätt behandlingen av fallet där polisen gjorde husrannsakan hemma hos Helsingin Sanomats journalist efter att tidningen publicerat uppgifter om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter i Tikkakoski.

Inledningsvis bestämde hovrätten att fallet behandlas bakom stängda dörrar, trots att behandlingen i tingsrätten var öppen.

I våras förkastade Helsingfors tingsrätt journalistens begäran om att få tillbaka de föremål som polisen konfiskerade under husrannsakan. Tingsrätten slog fast att polisen hade rätt att göra husrannsakan.

Journalisten Laura Halminen anser fortfarande att husrannsakan var olaglig och har överklagat beslutet. Enligt journalisten är källskyddet hotat i och med att polisen beslagtog bland annat anteckningsmaterial, USB-minnen, telefon och dator. Nu ska ärendet prövas i hovrätten.

Husrannsakan genomfördes dagen efter att Helsingin Sanomat publicerade en omdebatterad artikel om Signalunderrättelsecentret. Den så kallade Tikkakoskiläckan baserade sig delvis på hemlighetsstämplat material från Försvarsmakten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03