Åtalade tingsdomaren bestrider brott – hovrätten hemligstämplade handlingarna i sextio år

Den kvinnliga tingsdomaren gav av misstag ut en version av domen som inkluderade sekretessbelagda uppgifter. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Hovrätten valde att behandla tingsdomarens misstag bakom stängda dörrar. Det aktuella åtalet anknyter till det så kallade Axl Smith-fallet.

Helsingfors hovrätt har inlett behandlingen av ett åtal som gäller brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet. Åtalet gäller ett fall där en tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt i misstag gett ut sekretessbelagd information till medier.

Hovrätten motiverar beslutet att behandla saken bakom stängda dörrar med att rätten kommer att ta del av särskilt känslig information som inte får komma ut. Informationen berör målsägandes sexualitet och sekretessbelades fram till den 3 oktober 2078.

Åtalet hänger ihop med det så kallade Axl Smith-fallet. Smith, som har varit programledare för flera tv-program, dömdes till ett år och två månaders villkorligt fängelse och skadestånd på över 100 000 euro för bland annat olovlig observation i Helsingfors tingsrätt i februari 2017. Smith hade videofilmat sina sexpartners utan att de visste om det och delat videorna med sina vänner.

Den nu åtalade tingsdomaren fungerade som rättens ordförande i Smith-fallet. Enligt åklagaren gav hon av oaktsamhet ut en offentlig version av domen där flera av Smiths sexpartners namn inte hade avlägsnats. Rätten hade tidigare beslutat att sekretessbelägga namnen.

Tingsdomarens försvar bestrider åtalet. Enligt försvaret var det fråga om ett mänskligt misstag som inte uppfyller kriterierna för brott mot tjänstehemlighet. Dessutom hävdar försvaret att tingsdomaren inte gett ut den bristfälligt censurerade domen utan att det gjordes av tingsrättens informatör. Försvaret bestrider även skadeståndskraven.

Kan förlora jobbet

I och med att den åtalade är tingsdomare och ärendet gäller något som skett under tjänstutövandet behandlas fallet i hovrätten. Vanligtvis behandlas fall i hovrätten först efter att de behandlats i tingsrätten.

Enligt lagen kan en tjänsteman bli dömd för brott mot tjänstehemlighet om denne röjer en handling eller uppgift som är sekretessbelagd. Straffet är böter eller högst två års fängelse.

Tjänstemannen kan också dömas till avsättning om brottet visar att hen är uppenbart olämplig för uppdraget.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning