Höstens jakt resulterade i 335 fällda björnar – över 100 fler än i fjol

Bild: Lars Svensson

I Norra Karelen fälldes 137 björnar under den drygt två månader långa jaktperioden, enligt siffror från Finlands viltcentral.

Höstens björnjakt varade från den 20 augusti till den 31 oktober och antalet fällda björnar var betydligt större än hösten 2017. För ett år sedan fälldes 232 björnar och i år var antalet 335. Förklaringen är att hela landets jaktkvot höjdes med 100 björnar från i fjol.

Precis som i fjol var Norra Karelen den region där det fälldes flest björnar, 137 stycken. I renskötselområdet som innefattar Lappland och delar av Uleåborgs och Kajanalands regioner fälldes i år 87 björnar. Också i Södra Savolax, Norra Savolax, Sydöstra Finland, Mellersta Finland och den del av Kajanaland som ligger utanför renskötselområdet fälldes över tio björnar. I Österbotten fälldes sex björnar, vilket var två färre än i fjol.

Före årets jakt bestod björnstammen i Finland av cirka 1 800 björnar, enligt Naturresursinstitutet Lukes stamuppskattning.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03