Hösten är rättsläkarnas lugnaste årstid – Män hamnar oftare på obduktionsbordet

Rättsläkaren Ursula Vala jobbar vid THL:s rättsmedicinska enhet i Helsingfors. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

September till december är traditionellt den lugnaste tiden på året för Finlands drygt trettio rättsläkare. Fenomenet är välkänt inom fältet, men har ingen entydig förklaring.

– Det är något vi undrar över varje år. En central orsak är att folk dricker mindre alkohol på hösten. Många dricker på sommaren, men de som inte har svåra alkoholproblem rycker upp sig på hösten, säger rättsläkaren Ursula Vala, som jobbar på THL:s rättsmedicinska enhet i Helsingfors.

Alkoholen är ofta inblandad i de fall som slutar på obduktionsborden. Alkohol orsakar olyckor, och alkoholförgiftningar är heller inte ovanliga.

En annan förklaring är vädret. Det börjar bli för kallt att röra sig till sjöss, men inte tillräckligt kallt för att havet ska frysa till is.

– På vintern har vi särskilt unga män som genar över isen på hemvägen, ramlar i och drunknar. Dessutom har vi halkolyckor samt medelålders och äldre män som skottar snö utan att veta att deras hjärtan inte håller.

Våren är en lite lugnare tid, men inte lika lugn som hösten.

– Och på sommaren är det drunkningar och andra olyckor som gäller. En specialitet för Finland är äldre hjärtsjuka och yngre berusade män som dör i bastun.

Dödsfallsredogörelsen central

Lagen om utredande av dödsorsak stipulerar att polisen ska utreda alla dödsfall där dödsorsaken är okänd, där döden orsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd, eller då döden inträffat annars överraskande.

Ibland kan dödsorsaken utredas utan rättsmedicinsk undersökning, men ofta bestämmer polisen att en sådan ska göras. Undersökningen består av bland annat en obduktion, vävnadsprover och en rättskemisk undersökning.

I fjol genomfördes nästan 8 600 rättsmedicinska undersökningar. En rättsläkare gör mellan 300–500 undersökningar per år.

– Vi strävar efter högst fyra obduktioner per dag två till tre dagar per vecka. En obduktion tar kring en timme, resten av tiden går åt till att färdigställa dokumenten. Det är det viktigaste resultatet av undersökningen, säger Vala, som jobbat som rättsläkare sedan slutet av 1990-talet.

– Det centrala dokumentet är dödsfallsredogörelsen. Där räknar man upp alla fynd och presenterar en motiverad uppfattning om dödsorsaken.

– Vi strävar efter högst fyra obduktioner per dag två till tre dagar per vecka, säger rättsläkaren Ursula Vala jobbar vid THL:s rättsmedicinska enhet i Helsingfors. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Brottsoffer sällsynta

Undersökningarna av brottsoffer utgör en bråkdel av alla undersökningar. De kan vara arbetsamma, men de behöver inte nödvändigtvis vara svåra. Ett knivhugg kan vara ett klart fall, men måste skötas brådskande.

– Men det finns också mera krävande fall, till exempel skjutningar. Kulor orsakar alla möjliga skador och om skotten är flera kan det vara svårt att utreda vad som orsakade döden, säger Vala.

Största delen av de dödsfall som undersöks av rättsläkare beror ändå på sjukdomar som den döda inte har vetat om eller har struntat i. Olyckor och självmord är en annan stor kategori, medan yrkessjukdomarna är färre.

– Hjärtsjukdomar är den största gruppen av sjukdomar. Därefter kommer olika slags hjärnblödningar.

– Ett typiskt fall är en man som låtit bli att uppsöka vård och så visar det sig i undersökningen att han har cancer.

Överlag är det oftare män som ligger på rättsläkarnas bord. Kring två av tre döda som kommer till rättsläkarna är män.

Den rättsmedicinska verksamheten koordineras sedan 2010 av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Rättsmedicinska undersökningar genomförs på THL:s rättsmedicinska enhet i Helsingfors samt Centralsjukhusen i Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Totalt har Finland 27 rättsläkare och 8 specialiserande rättsläkare. Därtill finns ett antal obduktionstekniker och assistenter.

År 2018 genomfördes sammanlagt nästan 8 600 rättsmedicinska undersökningar.

En rättsläkare genomför mellan 300 och 500 rättsmedicinska undersökningar per år. En rutinundersökning tar kring en timme.

Den rättsmedicinska utbildningen och forskningen ligger vid universiteten i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

– Kvinnors olyckor är annorlunda, de halkar eller ramlar omkull. Män däremot har en tendens att drunkna eller ramla från ställen dit de inte borde klättra.

Narkotika ligger bakom en del av dödsfallen som undersöks av rättläkare, men antalet narkotikarelaterade fall är betydligt mindre än antalet alkoholrelaterade.

– Narkomaner dör i genomsnitt yngre ålder än alkoholister, ofta under oklara omständigheter. En del dör av förgiftning, en del av att kroppen helt enkelt tröttnar.

Ett teamarbete

Rättsläkare jobbar i team tillsammans med obduktionstekniker, assistenter, rättskemister, rättsmedicinska tandläkare, städare och andra.

I obduktionssalen ansvarar obduktionsteknikern för grovjobbet – flyttar kroppen, öppnar upp den, tar fram organen samt lägger dem tillbaka, syr fast kroppen och tvättar den. Obduktionsteknikern tar också de nödvändiga blod- och urinproven.

Rättsläkarens jobb är att undersöka organen detaljerat och övervaka arbetet.

Metoderna har utvecklats under åren, men i ganska hög grad klarar man sig med samma verktyg som för hundra år sedan, förklarar Vala.

– Med undantag för sågarna, de har blivit bättre.

Datortomografi och genetiska undersökningar är andra nyheter som underlättat arbetet med de svåraste fallen.

– Genetiska undersökningar hjälper oss bland annat att konstatera ärftliga rytmstörningar i hjärtat. Det är något som inte framkommer i en obduktion. I och med att de är ärftliga kan de anhöriga därefter vidta åtgärder för att skydda sig, säger Vala.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning