Hört talas om Tabata? Häng med Coachen på ett pass

Tabata är en hård träningsform som kräver en god dos motivation, säger HBL-coachen Anna Markelin. Bild: Timo Kari

I en Tabata jobbar du 8 varv av 20 sekunders träning och 10 sekunders vila, totalt knappa fyra minuter. Jobba på så hårt du kan, här har du möjlighet att bli ordentligt trött.

Har du hört talas om Tabata? Det är en högintensiv och mycket tidseffektiv träningsform där du varvar intervaller med vila. Det är en hård form av träning men tar i gengäld inte särskilt länge.Här har...