Hoppet om direkta linjer till Kampen slocknade

Matartrafiken till metron ska utvecklas. Det anser majoriteten av HRT:s styrelsemedlemmar.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Styrelsen för Helsingforsregionens trafik förkastade Esbo stads krav på tilläggsresurser för matartrafiken. Det blev en omröstning som slutade 8–6.

Esbo stadsstyrelses förslag gick ut bland annat på att införa fyra nya direkta linjer till Kampen i rusningstid. HRT:s styrelse förkastade också förslaget om att linjen mellan Gäddvik, Westend och Drumsö skulle ha fortsatt till Kampen. Kristian Rehnström (SFP), som representerar Vanda, tycker inte att alla de krav som Esbo ställde kunde godkännas.

– Fyra direkta linjer till Kampen kostar 4 miljoner euro. Det här betyder att Esbo betalar en miljon euro, Vanda en miljon och Helsingfors två miljoner för de nya busslinjerna som kör parallellt med västmetron. De här linjerna skulle köra fulla i rusningstid för att sedan återvända tomma tillbaka. Det här kravet är mycket svårt att svälja ur mitt perspektiv, säger Rehnström.

Han säger sig ha förståelse för de bekymmer som finns i Esbo och att utvecklingen att matartrafiken fortsätter. Sirpa Hertell (De gröna), som representerar Esbo, är besviken över utgången. Hon hörde till de sex representanter som jobbade för att Esbo stadsstyrelse förslag hade godkänts.

– Det här är ett bakslag ur vår synvinkel. De andra städerna var inte villiga att dela på kostnaderna och det förstår jag inte. HRT är en samkommun bestående av olika städer. Jag tycker att det är lite fegt att lämna andra kommuner i sticket med hänvisning till att man inte vill vara med och finansiera regiontrafiklinjer, säger Hertell.

HRT:s styrelse beslöt att en linje mellan Esboviken och Alberga och en linje mellan Gäddvik och Drumsö införs. Planeringen av linjerna 158, 164, 165 och 543 fortsätter.

– De här åtgärderna är inte tillräckliga. Vi hade behövt direkta linjer till Kampen tills Esbovikens metrostation är färdig. Jag tror inte riktigt att man insett hur stora problemen från västra Esbo. Dessvärre tror jag att beslutet var dödsstöten för förhoppningar om direkta linjer. I stället får vi försöka koncentrera oss på att utveckla matartrafiken i stället, säger Hertell.