Hopp och misstro i skolnätsdiskussion

Hundratals föräldrar, elever och andra stödtrupper slöt upp till stöd för Cygnaeus lågstadieskola tidigare i dag. Bild: Martti Kainulainen

Utbildningsverkets förslag att lägga ned Cygnaeus fick föga överraskande inget stöd bland de föräldrar som slutit upp då staden ordnade diskussion om skolnätet på torsdag kväll. Hoppet lever ändå om att kunna få båda delarna – såväl en Busholmsskola som en framtid för Cygnaeus.

Det var en lång kväll för föräldrar och skolpolitiker i Helsingfors på torsdagen – Cygnaeus tillskyndare inledde redan tidig eftermiddag med demonstration på Cygnaeus lågstadieskolas gård, och många fortsatte till utbildningsverkets invånarkväll lite senare.

Ingen av de föräldrar eller skolpolitiker i utbildningsnämndens svenska sektion som tog till orda var trakterade av utbildningsverkets förslag om att stänga Cygnaeus till förmån för en ny svensk skola på Busholmen. Men också det alternativa förslaget som sektionen skickat på remissrunda väckte viss misstänksamhet. Enligt förslaget ska man behålla Cygnaeus och dessutom starta ett nytt svenskt lågstadium för klasserna 0-6 på Busholmen.

Ser man på glappet med mer kapacitet än elever blir det i så fall, åtminstone under en övergångsperiod, etter värre.

– Det känns som ett svek mot Cygnaeus. Det var ju på grund av överkapaciteten som Cygnaeus skulle stängas? Hur skulle det lyckas att få båda delarna då? undrade föräldern Henrik Lindberg.

SFP-politikernas svar på den frågan är försiktigt optimistiskt.

– Jag tycker att det är politiskt mycket problematiskt om vi har en ny stadsdel där vi har ett svenskt daghem, ett svenskt kvarter men inte kan erbjuda någon skola. Jag hoppas på att vi kunde få förståelse i fullmäktige för att vi under en övergångsperiod kunde få ha en liten överkapacitet, att man kunde öronmärka pengar för det här. Det behövs svensk närvaro också i nya områden, sade svenska sektionens ordförande Veronica Hertzberg (SFP).

Om tio år beräknas elevantalet i Gräsviken och Busholmen redan vara en god bit över hundra.

– Här har vi ju lösningen! Tjänstemännen bereder, men politikerna beslutar. Det handlar om ett nytt svenskt område, ett svenskt rum, om vi kan göra det här utan att stänga Cygnaeus så varför tutar vi inte och kör? undrade Jannika Enegren, ordförande för Cygnaeus direktion.

Riktigt så enkelt är det ändå inte när pengarna ska räknas.

– Vi måste minska glappet mellan elever och kapacitet, annars tror jag inte att nämnden kan ta det, medger Hertzberg. Men vi försöker få uppbackning och jobba för det.

Vice ordförande Bernt Nordman (Gröna) tog igen klart ställning för skolan på Busholmen, men var ändå inte beredd att ta slutlig ställning och föregå processen.

Kvällens första applåder drogs ned av Henrika Bargum.

– Jag vill komma med ett förslag nummer tre: Grunda en kvartersskola på Busholmen som sedan kan växa. Det fungerar utmärkt i Arabiastranden, så varför inte på Busholmen?

Karl-Mikael Grimm, som representerar Centern i svenska sektionen, vill inte föregå processen genom att ta ställning för något av alternativen.

– Man ska inte låsa ståndpunkterna under remissrundan, annars är det ingen idé att ha en sådan. Då ökar bara folks känsla av att det inte finns någon riktig dialog. Personligen anser jag att det är lärarnas och föräldrarnas respons som ska väga tyngst.

Grimm vill ändå inte dra några slutsatser av volymen i debatten.

– Jag skulle inte utgå från att deras ord som ropar högst automattiskt ska väga tyngst.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning