Hongkong-demonstrationerna spred sig till Helsingfors

"Vackra Finland, visa ditt stöd för Hongkong, tack" står det på en av demonstranternas skyltar. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

I Finland bosatta Hongkongbor stöder sina landsmäns kamp för demokrati och ordnade en installation på Narinken. Knappt hade hongkongeserna ansökt om tillstånd av Helsingforspolisen då de nåddes av beskedet att regimtrogna kineser skulle ordna en motdemonstration mot dem.

Hongkongbor i Finland följer med stigande oro med demonstrationerna i sin hemtrakt och hoppas att de kinesiska myndigheterna ska dra tillbaka det kontroversiella lagförslaget som innebär att brottsmisstänkta Hongkongbor kan överlämnas till Kina. I Hongkong är man rädd att lagen kommer att användas av det kinesiska kommunistpartiet för att få demokratiaktivister och motståndare till den kinesiska regimen utlämnade till Kina.

Demonstranterna i Hongkong har krävt att stadens regeringschef Carrie Lam som försöker driva igenom den kontroversiella lagändringen avgår, att det hålls fria val och görs en oberoende utredning om polisvåld i Hongkong.

HBL har talat med unga i Finland bosatta Hongkongbor som är förfärligt oroade över situationen på hemorten och på distans följer med läget.

För att visa sitt stöd och sina sympatier ansökte några i Finland bosatta hongkongeser om tillstånd att ordna en tyst manifestation genom en installation i form av en vägg där man kunde fästa post it-lappar med uppmaningar och hälsningar. Installationen ordnades i dag på eftermiddagen på Narinken.

Unga hongkongeser efterlyste demokrati på Narinken i Helsingfors centrum på lördagen. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

I morse kontaktade en annan gruppering Helsingforspolisen och anmälde att den samtidigt skulle ordna en motdemonstration mot de hongkongesiska demokratiförespråkarnas manifestation.

"Finska polisen inte som den kinesiska"

HBL talade med en av kvinnorna bakom den demokratiförespråkande installationen som säger att Helsingforspolisen bedyrade för dem att de kan lita på polisen och att demonstranter i Finland inte riskerar samma öde som i Kina. Beskedet om motdemonstration gjorde henne allt annat än glad.

– Det är förfärligt ledsamt. Hongkongeser är etniska kineser och vi älskar dem.Till exempel om Kina har drabbats av epidemier eller motsvarande har hongkongborna alltid hjälpt Kina genom att ge ekonomiska bidrag. Jag kan inte förstå hur man i Kina kan se sitt eget folk som ett hot, säger en av de i Finland bosatta hongkongeserna som på grund av rädsla vill vara anonym.

– Vi behöver allt stöd vi kan få från den fria världen. I Hongkong har det redan hänt att unga människor har hoppat ner från byggnader eftersom de har upplevt att de inte längre har någon framtid.

Hongkongesen Emma Väänänen som för ett halvt år sedan flyttade till Finland då hon gifte sig med sin finska man, kom på plats till Narinken för att visa sitt stöd.

– Unga hongkongeser är väldigt upprörda över det våld polisen i Hongkong använder mot människor. Nyligen förlorade en tonårig flicka synen på ena ögat då polisen sköt henne med en gummikula.

Väänänen säger att demonstrationerna delvis är en generationsfråga. De unga hongkongeserna som använder sociala medier är rädda för sin framtid och sin hotade frihet och säger ifrån, medan äldre personer som bara tar del av manipulerade regimtrogna tv-sändningar inte går ut på gatorna.

– Vi vill ha kvar systemet med två system i ett land. För oss handlar det här om en kamp för demokrati och för mänskliga rättigheter, säger Väänänen.

Ett tjugotal hongkongeser i 20-30 årsåldern satte upp plakat med texten "DEMOCRACY" vid Narinktorget och förbipasserande klistrade den ena post it-lappen efter den andra med uppmaningar: Stoppa polisvåldet! Avgå Carrie Lam! Vi står med Hongkong, För frihet! och Kärlek och stöd från Finland.

Mitt på Narinken höll fyra bilburna polispatruller och två poliser till häst sitt vakande öga över torget. Polisens bepansrade specialfordon gjorde en kort avstickare till platsen men avlägsnade sig då det stod klart att motdemonstranterna som polisen förpassat till andra sidan torget inte orsakade kravaller.

Samlingspartist bakom motdemonstration

Här samlades ett kinesiskt sällskap som i huvudsak bestod av medelålders kineser och några små barn i festkläder som viftade med den kinesiska röda flaggan.

– Vi vill demonstrera för att Kina inte ska vara indelat i olika delar. Kina har gett Hongkong demokrati och yttrandefrihet i femtio års tid, men det får inte vara så att det skapar oroligheter. Vi vill visa att vi älskar Hongkong och Kina, säger Jenni Chen-Ye som uppger sig vara vice ordförande för Kiinan rauhanomainen yhdistys (Kinas fredliga förening)

Utöver sin position i den kinesiska föreningen med kring 300 medlemmar, visar det sig att Chen-Ye också är restaurangföretagare och stadsfullmäktigeledamot för Samlingspartiet i Vanda.

"Bort med särrättigheter för hongkongeser"

Chen-Ye tycker att lagförslaget om att hongkongeser kan överlämnas till Kina och som ligger bakom demonstrationerna i Hongkong, är både bra och nödvändigt.

– Det är rätt att hongkongeser som begår brott inte åtnjuter ett särskilt skydd i lagen på grund av sin boningsort. De ska dömas och straffas på lika grunder. Lagändringen skulle göra människor lika inför lagen. Ingen brottsling ska åtnjuta ett särskilt skydd i lagen, säger Chen-Ye då HBL frågar om hennes syn på saken.

Samtidigt säger de hongkongesiska demonstranterna att de befarar att lagen kommer att göra att personer på godtyckliga grunder kan sändas till Kina för bestraffning.

– Vem som helst som åker till eller befinner sig i Hongkong riskerar bli sänd till Kina. Myndigheterna kan hitta på att du har begått ett brott fast du är oskyldig. I praktiken innebär lagförslaget att vi förlorar vår yttrandefrihet och våra rättigheter eftersom det finns ett ovanliggande hot om att du blir överlämnad till Kina, säger en hongkongesisk kvinna bosatt i Finland som på grund av rädsla för repressalier av kinesiska myndigheter vill vara anonym.

Skypo kommenterar inte

Skyddspolisen uppgav för HBL att den var medveten om manifestationerna, men ville inte i det här skedet kommentera demonstrationerna mellan de kinesiska grupperingarna i Helsingfors.

På plats på Narinken fanns även en gruppering med namnet Kinas fredliga förening som demonstrerade mot hongkongeserna. Vice ordförande i föreningen är Jenni Chen-Ye, restaurangföretagare och stadsfullmäktigeledamot för Samlingspartiet i Vanda. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning