Hon för finska ungdomars talan i FN

Engagerar sig för globala målen nummer fem och sexton. Ilmi Salminen fokuserar på unga i fredsarbetet samt unga kvinnor och kvinnors rättigheter i sin roll som ungdomsdelegat i FN. Bild: Cata Portin

Att göra Förenta Nationerna och frågor som de globala målen för hållbar utveckling mer konkreta är något som Ilmi Salminen jobbar för som Finlands ungdomsdelegat i FN. Hon besökte världsorganisationens högkvarter senast i juli när hon deltog i ett forum för hållbar utveckling.

Ilmi Salminen har framför allt två teman som hon vill lyfta fram som FN-ungdomsdelegat: flickors och kvinnors rättigheter samt unga, fred och säkerhet.

I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd en resolution om unga, fred och säkerhet. Initiativet till resolutionen har sitt ursprung i det finländska civila samhället – en vädjan om ämnet räcktes över till dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon av Finlands Ungdomssamarbete Allians, Finlands FN-förbund och Finlands scouter på Finlandsarenan 2011.

– Det är fint att en idé kan födas i ungdomsrörelsen och utvecklas så långt att FN:s säkerhetsråd godkänner en resolution.

Tanken bakom temat är att unga inte borde ses som bara terrorister eller offer, utan som positiva drivkrafter för förändring. Enligt Salminen borde man främja ungas deltagande i fredsarbetet. I Finland tar sig ett sådant arbete uttryck i att tänka i nya banor.

– Unga borde sättas i centrum av Finlands FN-strategi och utrikespolitik. I utvecklingspolitiken borde man finansiera projekt som leds av unga.

– Kvinnor är en tyngdpunkt i Finlands utvecklingssamarbete och det är rätt. Det skulle vara fint om även unga vore det.

Hennes andra fokus hör ihop med det femte globala målet för hållbar utveckling: att uppnå jämställdhet och ge flickor och kvinnor egenmakt. Salminen berättar att omnämnanden om sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffandet av kvinnlig könsstympning och barnäktenskap saknades i en deklaration som stater förhandlade fram i juli under FN:s politiska forum på hög nivå om hållbar utveckling. Det vittnar enligt henne om att de här frågorna fortfarande är känsliga för många länder.

– Att lyfta fram kvinnor och unga kvinnor är verkligen viktigt.

Hållbar utveckling på agendan i New York

Salminen, själv nästan färdig diplomingenjör, talade under det politiska forumet på hög nivå i New York under ett evenemang som handlade om hur de globala målen kan främjas med hjälp av vetenskap, teknologi och innovationer.

Forumet följer upp och utvärderar Agenda 2030 och de globala målen. Salminen deltog som en del av Finlands officiella delegation tillsammans med bland annat representanter från ministerier.

I New York träffade hon bland andra finländska diplomater, personal inom FN och chefen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med andra länders ungdomsdelegater. Där hade hon möjligheter att föra fram frågor som ungdomar i Finland upplever är viktiga. I en panel lyfte hon fram att klimatförändringen är en viktig fråga för unga när det handlar om att förverkliga de globala målen.

– Om någon så kan vi i Finland verka för att främja de globala målen. Men visst kan de kännas abstrakta.

Enligt Salminen är informationsspridning viktigt, men också att människor upplever att de globala målen är viktiga.

– Att sätta tryck på att det i politiken fattas beslut som främjar hållbar utveckling kräver att människor upplever att de globala målen är viktiga och vill främja dem.

För ungas budskap vidare

Tidigare i år deltog Salminen i ett evenemang för social utveckling i FN:s högkvarter i New York. I oktober infaller höjdpunkten under hennes år som ungdomsdelegat när hon deltar i FN:s generalförsamling och dess tredje utskotts session.

Arbetet som FN-ungdomsdelegat är ett förtroendeuppdrag. Representanten väljs av FN-förbundet och Allians och uppgiften är ingen mindre än att fungera som en länk mellan FN och finländska ungdomar.

Konkret går arbetet ut på att påverka internationellt och nationellt för att lyfta fram det som unga tycker är viktigt samt att på olika evenemang berätta för unga vad som händer inom FN. Salminen samlar ungas tankar och åsikter och för dem vidare.

– FN kan kännas avlägset för många och ungdomsdelegaten kan vara en lättillgänglig länk till organisationen.

Finland en av föregångarna

Finlands första FN-ungdomsdelegat valdes redan år 1997 och Finland är ett av få medlemsländer som skickar en ungdomsdelegat till FN. I generalförsamlingens session deltog ungdomsdelegater från 37 länder i fjol.

– Många delegater kommer från europeiska länder. Vi skulle gärna ha en bredare geografisk representation, men staterna bestämmer och det är också en fråga om finansiering.

Inte bara det faktum att Finland har haft en ungdomsdelegat redan i 20 år är exceptionellt. Även att Salminen vid två tillfällen har fått göra inlägg i diskussioner för Finlands del är ovanligt.

– Det är fint att Finland ger ordet till ungdomsdelegaten. I den internationella kontexten är det ganska ovanligt att jag har fått göra mina inlägg bakom Finlands skylt.

Salminen är också glad över att hon har fått göra inlägg i diskussioner som inte är reserverade bara för unga.

– Unga kan bidra med insikter i alla frågor.

Ålder: 26.

Bor: I Helsingfors, kommer från Esbo.

Studerar: Till diplomingenjör vid Aalto-universitetet och jurist vid Helsingfors universitet. Fokuserar på informationsnätverk vid Aalto och är intresserad av internationell rätt på juridiska fakulteten.

Senast lästa bok: En artikelsamling som handlade om det industriella internet.

Förebilder: I FN-kontexten Helvi Sipilä (1915–2009), som var finländare och den första kvinnliga biträdande generalsekreteraren i FN. Hon var jurist och likt Salminen scout. När det gäller företagsledning är Matti Alahuhta en förebild.

Intresserad av: Unga, fred och säkerhet, kvinnors och flickors rättigheter, tvärvetenskaplighet, organisationsutveckling, att sparra och hjälpa andra människor, scouting och joggning.

Kort om FN: – FN är kanske viktigare än någonsin tidigare. Så klart man kan förhålla sig kritisk, men det är väldigt viktigt att det finns ett internationellt forum där alla länder samlas till diskussion.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning