Hon fick varning efter att ha välsignat samkönade par – "Har inget att dölja"

Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft för över ett år sedan. Men frågan om vigsel i kyrkan delar prästkåren.– Det är orättvist att vi inte kan viga, säger kaplan Anne Blomqvist från Hyvinge församling.

Lagen om samkönade äktenskap trädde i kraft första mars 2017. Fram till februari i år hade 657 samkönade par ingått äktenskap och 1 227 registrerade partnerskap hade omvandlats till äktenskap. Par av samma kön kan vigas till äktenskap vid magistraten men inte i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Lika vigselrätt för alla?

Äktenskap mellan par av samma kön är något som delar kyrkan och är ett ämne som debatteras flitigt.

Kaplan Anne Blomqvist från Hyvinge församling hör till de präster som har fått en varning för att ha välsignat ett par av samma kön.

– Jag vill vara ärlig och kan berätta öppet om vad som hände. Jag har inget att dölja och jag har bekänt till biskopen och lovat att inte göra om samma sak.

Hon anser att kyrkan borde ändra sig och börja viga samkönade par.

– Jag tycker det är orättvist att vi inte kan viga samkönade par. Det är orättvist att vi inte kan viga för jag vill göra det. Det är också en jämlikhetsfråga, säger Blomqvist.

Kyrkoherden Max-Olav Lassila från Larsmo församling är av annan åsikt.

– Kyrkan ska inte viga par av samma kön. Enligt Bibeln är äktenskapet mellan man och kvinna, säger han.

Kaplan Boris Salo från Jakobstads församling drar en parallell mellan äktenskap och regler i fotboll och ishockey.

– Om man använder sig av fotbollsregler i ishockey kan man inte kalla det för ishockey. På samma sätt är äktenskap mellan man och kvinna, ett förbund som kan innebära att man får barn som kärleksfrukter.

Anne Blomqvist, kaplan vid Hyvinge församling. Bild: Anne

Kyrkomötet beslutar

Frågan om man ska viga par av samma kön i kyrkan är något kyrkomötet beslutar om.

– Kyrkolagen säger inget om kön men det krävs ett stort arbete för att få till en förändring så att vi kan börja viga par av samma kön i kyrkan. Jag vill att kyrkomötet ska ändra sina principer så att man får välsigna och viga samkönade par, säger Anne Blomqvist.

Blomqvist tycker det är sorgligt att motståndet är för stort inom kyrkan och hon väntar ivrigt på den dagen då man kan viga människor av samma kön utan att det blir några konsekvenser.

Fredrika Biström från föreningen Regnbågsankan hoppas att kyrkan öppnar sig och börjar viga par av samma kön.

– Det skulle innebära att kyrkan hänger med i samtiden och bekräftar att det finns kärlek och relationer av olika slag, anser Biström.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03