Homosexualitet är ingen sjukdom

Att godkänna sig själva som den man är borde vara rättesnöre, inte fördöma andra för vad de är.

Jag har till en del följt med den upphettade bögdiskussionen i Kristinestad och Svenskfinland. Kaplanen och kyrkoherden väljer att gå publik med sin insikt om homosexualitet. Vågorna svallar om hur Bibeln skall tolkas och vad som är fel.

Mellan de skummande raderna ser jag dock två herrar som kanske i sitt inre är väldigt osäkra och rädda för sin egen sexualitet. Starka känslor väcks ofta av det som är en nära. En människa som går hårt ut mot de homosexuella kanske i grund och botten är det själv. Tanken kanske känns avskyvärd och strider mot det som man blivit uppfostrad till. Kanske man I det tillståndet söker stöd och förstärkelse för att motarbeta denna känsla. Och i kyrkan och Bibeln kan man finna detta stöd (om man vill). Jag ser ingen annan orsak till att så kraftigt gå till attack än ett desperat försök att dölja vem man på riktigt är. Även för sig själv.

Vi får alltför ofta läsa om kyrkans ledare som sexuellt utnyttjar pojkar. Jag ser delvis samma mönster, med ett kraftigt antihomosexuellt yttre vill man dölja det man i själva verket är. Men det lyckas ju inte så värst bra. Homosexualitet går inte att bota, det är inte en sjukdom. Att godkänna sig själva som den man är borde vara rättesnöre, inte fördöma andra för vad de är. Varför söka splittring då det finns så mycket att hela?

Henrik Karlsson Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning