Homo Economicus har makten

I snart två års tid har jag medverkat i projektet Tasa-arvovaje vars mål är att lyfta fram jämställdhetstänkande i offentliga debatter om ekonomi. Projektet bedriver inte ny forskning men vill med finansiering från Konestiftelsen få flera forskare – också kvinnor – att delta i debatter som domineras av yrkesekonomister. Det har väl lyckats sisådär.