Holmström tillrättavisade Stubb – "Sätt dig ner, Alex"

– Vart är du på väg, Alex? Sätt dig ner, sade nobelpristagaren Bengt Holmström till Alexander Stubb då denna försökte smita i väg under Holmströms tal i riksdagen.

Riksdagens talman Maria Lohela (Sannf) hade bjudit in Holmström till en fest på riksdagen för att fira att han fått ekonomipriset. Holmström höll ett festtal för riksdagen.

Holmströms tal fick en rolig sväng då riksdagsledamoten Alexander Stubb (Saml) försökte slinka ut ur salen cirka 35 minuter in i talet.

Tillrättavisning. Bengt Holmström höll en föreläsning när riksdagen uppmärksammade hans Nobelpris. Alexander Stubb (Saml) försökte slinka ut innan föreläsningen var slut men blev tillrättavisad av Holmström. Bild: Niklas Tallqvist

Detta tyckte Holmström var en dålig idé.

– Vart är du på väg, Alex, sätt dig ner, sade nobelpristagaren.

Alexander Stubb lydde.

Alexander Stubb. Bild: Niklas Tallqvist

Holmström talade bland annat om vårdreformen och sade att det ur en ekonomisk synvinkel hade varit bra att testa vårdmodellerna före de implementeras. Men han medgav också att det ur en politisk synvinkel skulle vara problematiskt att skjuta upp vårdreformen.

– Om den här (reformen) nu stoppas, kan det gå tio år innan den nästa nya fasen kommer.

Bengt Holmström tilldelades i fjol ekonomipriset till Alfred Nobels minne tillsammans med brittiska Oliver Hart för bidrag till kontraktteori.

Bengt Holmström. Bild: Niklas Tallqvist

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33