Holmlund: Lärarna och rektorerna är inga bottenlösa brunnar

Christer Holmlund, förbundsordförande för FSL, anser att man måste dra ner på reformtempot för att värna om lärarnas och rektorernas välbefinnande. Bild: Finlands Svenska Lärarförbund

Arbetsglädje och entusiasm förmår inte längre bära upp lärarnas och rektorernas välbefinnande och trivsel. Lärarfacket OAJ:s färska arbetslivsbarometer tyder på allt sämre arbetshälsa inom hela utbildningssektorn.

Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund FSL, kräver linjedragningar som drar ner på reformtempot.

– Läraryrket är ett fantastiskt och underbart yrke. Men det är också ett yrke som präglas av hög arbetsbelastning, stress och dålig arbetsmiljö. Lärarna och rektorerna är inte bottenlösa brunnar, säger Holmlund i ett pressmeddelande.

Han bekymrar sig för lärarnas och rektorernas ork i arbetet. Lärarfacket OAJ:s färska arbetslivsbarometer visar obönhörligen att utvecklingen går i fel riktning.

Också FSL-medlemmar har deltagit i undersökningen, som speglar hela utbildningssektorn från förskolan till högskolorna. Belastningsfaktorerna är för många och samarbetet flyter inte på lika väl som tidigare.

– Människonärheten har alltid utgjort en självklar och viktig del av läraruppdraget. Det är kärnan i jobbet. Lärarna vill faktiskt ge tid till precis alla elever och studerande. Arbetslivsbarometern visar tyvärr att arbetsbördan har blivit för stor och kärnan i lärarjobbet har urholkats, säger Holmlund.

"Reformer har blivit ett svärord"

Problemen med arbetshälsan och arbetsförmågan har förskjutits mot området för psykisk hälsa. En bidragande orsak är det ständigt återkommande reformerna, som ställer nya krav på lärarna och rektorerna. Oron och osäkerheten ökar.

– Reformer har blivit ett svärord för många lärare. Skolutveckling som medför mer arbete utan att annat arbete försvinner är en utveckling i fel riktning. Utveckling måste innebära att saker och processer effektiveras och ersätter gamla processer och arbetssätt. Inte att nya uppgifter ständigt läggs på lärarna, säger Holmlund.

Orken i lärarjobbet är inte en fråga, som berör endast lärarna. Den berör hela samhället, menar Holmlund.

– Det ligger faktiskt i allas intresse att lärarnas och rektorernas arbetsbörda inte blir för stor. Vi är en profession som tar ansvar och som förmår tänja på oss själva i det oändliga. Men arbetslivsbarometern visar att gränsen för detta är nådd. Lärarna och rektorerna måste ges möjligheterna att jobba under rimliga förhållanden.

Han kräver att larmsignalerna tas på allvar.

– Vi behöver linjedragningar som drar ner på reformtempot och skapar en god arbetsmiljö i skolan.

OAJ.s arbetslivsbarometer offentliggjordes på tisdagen. I undersökningen deltog 1 127 lärare.

Läs också: Allt fler lärare lider av stress – nästan varannan säger sig ha blivit mobbad det senaste året

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning