Höjd risk för terrorattacker i Finland – Skypo: "Finland ses som ett fientligt land"

Ännu lugnt. Skypos specialforskare Pekka Hiltunen och chef Antti Pelttari betonar båda att den förhöjda hotnivån inte innebär en omedelbar risk för terrordåd i Finland. Bild: Linda Manner

Terrorhotet i Finland ökar, meddelar Skyddspolisen. Finland som tidigare sågs som ett neutralt och okänt land har nu i IS ögon fått en fientlig stämpel.

Hotnivån för radikaliserad terrorism i Finland har höjts till nivå två på en fyrsiffrig skala. Hotnivån som tidigare varit låg är nu enligt skalan "förhöjd". Attacker liknande dem som drabbat Europa under de senaste åren ska med all makt undvikas, meddelar Skyddspolisen. Den höjda hotnivån ska förebygga terrordåd i Finland.

De största hoten i Finland utgörs fortfarande av enskilda aktörer och små grupper som inspireras av radikal islamistisk propaganda. Men hotet för planerade, större attacker med direkt koppling till radikala islamistiska rörelser har ökat sen tidigare, visar de planer på attacker som Skypo fått kännedom om. Terrorismens karaktär har blivit allvarligare.

– Terrorattackerna riktas inte längre enbart mot strategiska och centrala mål. Nu kan attackerna äga rum var som helst, säger Skypos specialforskare Pekka Hiltunen.

Attityderna mot Finland förändras

En av de huvudsakliga orsakerna till den förhöjda hotnivån är att Finlands ställning som land förändrats. Finland som tidigare setts som ett neutralt och relativt okänt land har fått en mer kritisk profil.

– Tyvärr har vi fått en mer negativ profil i radikal islamistisk propaganda. Finland ses nu som ett fientligt land, säger Hiltunen.

Enligt Skypo har en del av de finländare som åkt till Irak eller Syrien för att delta i striderna nått viktiga positioner inom terrororganisationen IS. De har också omfattande nätverk inom organisationen. Ökningen av radikaliserade finländare har varit betydlig – just nu har Skypo cirka 350 personer med terroristkopplingar inom uppsikt, vilket betyder en ökning på 80 procent inom fem år.

Inga poliser på gatorna

Den förhöjda hotnivån kommer framför allt att innebära förbättrad informationsgång mellan polisens olika organ. Enligt Skypos chef Antti Pelttari betyder det bland annat att eventuella misstankar tas mera på allvar.

Kommer den högre nivån att synas på gatorna?

– Vid den här nivån tillsätts ingen extra patrullering, säger Timo Kilpeläinen vid Polisstyrelsen.

Han betonar ändå att övervakningen i samband med stora evenemang kommer att öka – det betyder att fler synliga poliser kommer att tillsättas och trafiken ska allt oftare stängas helt med betongblock i samband med stora folksamlingar.

Skypo betonar att syftet med den förhöjda hotnivån framför allt är att förbygga attacker.

– Tyvärr finns det nu helt tydligt både kunskap och vilja att utföra terrorattacker också i Finland. Därför är nu förebyggande åtgärder det bästa vi kan göra, säger Antti Pelttari.

Pekka Hiltunen betonar att det är viktigt att arbeta på lång sikt – terrorismen är nämligen inte på väg att försvinna.

– Fast IS skulle gå under skulle inte terrorismen i sig dö ut. Tyvärr kommer vi att tvingas tackla det här problemet en längre tid framåt så det är viktigt att tänka långsiktigt.

Terrorattackerna som ruskat om Europa på sistone har i flera av fallen utförts av personer som varit kända för polisen sedan tidigare men som inte ansetts vara allvarliga hot för landet. Hur kan vi minimera risken för att liknande misstag händer i Finland?

– Sanningen är att alla attacker inte går att förhindra. Vi har för många målpersoner och vi måste prioritera vem vi övervakar. Ibland blir det tyvärr fel trots att vi försöker vårt bästa, säger Pelttari.

Många av attackerna som har ägt rum har utförts i stora folksamlingar eller på evenemang. Finns det orsak att vara rädd om man ska på till exempel en stor konsert i Finland? Antti Pelttari svarar trevande.

– Finland klassas fortfarande som ett av världens tryggaste länder. Vi gör vårt bästa för att skydda Finland från liknande attacker som de som gjorts i Europa.

Hotnivåerna är ett nytt sätt att beskriva hotet om terrorism mot Finland och finländska intressen.

Syftet är att ge en tydlig bild av hurdant terrorhot Finland är utsatt för och huruvida hotet har förändrats jämfört med tidigare bedömning.

Bedömningen sker utifrån data om terrorläget samt om motivationen och verksamheten i terroristorganisationerna.

Hotnivåerna är 1-4: Lågt, Förhöjt, Högt och Mycket högt där den högsta nivån innebär omedelbar risk för en terrorattack.

Källa: Skyddspolisen

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning