Höj ribban, Vega!

Jag befinner mig mitt på Vegalyssnarnas åldersskala och har redan länge lidit av hur mycket andefattig musik spellistorna upptar.

Yle Vegas Johanna Törn-Mangs och Amie Borgar (HBL Debatt 6.4) försvarar radions musikflöde lika krampaktigt som språkbristerna försvarades häromåret tills lyssnarna fick sakkunnigstöd av representanter för Institutet för de inhemska språken.

Det är av kärlek till språket och musiken vi reagerar mot Vegas flödesideal. Självklart är det inte enbart åldern som avgör musikpreferenserna. Finland har skickliga mycket unga internationellt framgångsrika musiker inom klassisk musik och jazz som också har en uppskattande ung publik. För oss vanliga musikkonsumenter gäller väl att ju mera liv vi har bakom oss desto flera genrer har vi hunnit lyssna på och fästa oss vid. Kunskap och erfarenhet breddar våra musikpreferenser så att de allt mindre dikteras av genre, allt mera av kvalitet.

Jag befinner mig mitt på Vegalyssnarnas åldersskala och har redan länge lidit av hur mycket andefattig musik spellistorna upptar. Rubricerade musikprogram kan vi välja att lyssna på eller låta bli, men det som påtvingas oss mitt i seriösa talprogram eller i väntan på nyhetssändningarna är ett omdömeslöshetsproblem som riksradion inte kan vifta bort med statistik. "Nothing breaks like a heart" eller steril discopuls från den billigaste ändan till de tidiga morgonnyheterna är som konjak till morgonkaffet.

Vad betyder "Valet av musik görs på journalistiska grunder"? Fattas besluten av musikutbildade journalister?

Vi som opponerar oss mot riksradions ytlighet gör det av kärlek till språket och musiken. Höj ribban Vega!

Gunilla Malm Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46