Högutbildade med utländsk bakgrund går arbetslösa – "Vi har inget utrymme för rasism"

Sadaka Tamanna Rumi hoppas att programmet Vaasa International Talents kommer att hjälpa henne att få in en fot i arbetslivet. Bild: Vilhelmina Öhman/SPT

Höga språkkrav, brist på nätverk, en ovillig organisationskultur och fördomar hindrar utbildade personer med utländsk bakgrund från att få jobb i Vasa. Pilotprojektet Vaasa International Talents sammanför internationella studerande med arbetslivet.

Mohammedreza Jalalian har en ingenjörsexamen och arbetserfarenhet från Iran, tar nu en magisterexamen i projektledning vid Vasa yrkeshögskola och studerar finska.I sex-sju månader har Jalalian s...