Högtflygande planer

Staden har bråttom med att driva ut flygarna, men inte med att komma i gång med bygget.

Helsingfors har beslutat att alla stadens småbåtshamnar ska flyttas. Hädanefter får bara fraktfartyg och stora passagerarfärjor med fast tidtabell angöra stadens bryggor. Alla andra – fritidsbåtar, myndighetsfarkoster, Sjöräddningen, skolningsfartyg, muddringspråmar och övriga arbetsbåtar – får söka sig hamnplats någonstans i Åbotrakten i stället.

Nej förstås inte, jag skämtar. Men byt ut "båtar" mot "flygplan" så är det inte längre något skämt.

Beslutsfattare och tjänstemän i staden arbetar som bekant envist för att köra ner historiskt värdefulla Malms flygplats. Den ska fyllas med betong – efter att man först gjort en dyr pålning av den sanka kärrmarken ned till tiotals meters djup – och bli till bostäder för 25 000 personer. Behovet är stort, heter det, trots att det på annat håll i staden planeras ytterligare cirka 140 000 nya bostäder.

Enkät efter enkät visar att de flesta invånare vill att Malms flygplats ska bevaras. SFP vill det. Sannfinländarna vill det. Men betongpartierna, inklusive De gröna(!) vägrar böja sig, trots att argumenten för ett bevarande är många (se till exempel FAQ-sidan på malmiairport.fi, fullmäktigeledamoten Björn Månssons blogg eller gruppen "Friends of Malmi Airport" på Facebook).

Verksamheten på Finlands nästlivligaste flygplats ska på nåder få fortsätta till 2019 – men utan hangar, för den ska staden ta över från hösten. Fältet ska nämligen "öppnas för alla stadsbor". Det tycks innebära verksamheter som livekonserter och loppmarknad. Det här luktar trakasserier från stadens sida: fältet är ju redan nu öppet för alla och det finns redan en uppsjö av konsertsalar och loppmarknader i staden – men det finns bara en enda flygplats som kan hantera trafiken på Malm och det är, just det, Malm. Och en flygplats utan hangar är ungefär lika rationellt som ett parkeringshus utan p-platser.

Staden har bråttom med att driva ut flygarna, men inte med att komma i gång med bygget. Sirpa Kallio, chef för områdesbyggnadsprojektet i Malm, berättar på webbsidan "Uutta Helsinkiä" att man hoppas att Malm ska kunna fungera som festivalområde och evenemangsplats i tjugo år framöver! Var affärsflyg, skolningsflyg, hobbyflygare och annan allmän luftfart ska husera bryr man sig inte om. Lämpliga ersättande flygplatser finns inte på nära håll.

Men allt hopp är inte ute: medborgarinitiativet "Lex Malm" behandlas för tillfället i riksdagen och Helsingfors nya generalplan har genererat ett stort antal besvär till förvaltningsdomstolen, bland annat just i fråga om Malms flygplats.

"Helsingfors innerstad är också i framtiden Finlands och metropolområdets attraktiva centrum för affärslivet, handeln, tjänster, turism och kultur ", läser jag i en broschyr om stadens nya generalplan. Och vad är det som kännetecknar en attraktiv metropol? Att den är dynamisk, ett livskraftigt centrum för business, innovationer och kreativitet. Och det kräver livliga kontakter och smidiga förbindelser åt alla håll. Också per flyg.

Theresa Norrmén ordbrukare som översätter och skriver

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning