Högt pris på coronatest i Finland väcker irritation

Det kostade 300 euro för Matts Dumell att testa sig inför Sverigeresan. Det fanns ingen annan utväg, säger Dumell som dittills hade skjutit upp arbetsresan i väntan på att pandemin skulle lätta. Bild: Kristoffer Åberg

När Matts Dumell skulle till Sverige på en arbetsresa blev kostnaden för det obligatoriska coronatestet jämnt 300 euro. Vad samma test kostar i Sverige? Ungefär hälften. I en jämförelse med andra länder ligger de finska priserna i topp, trots att testerna har blivit billigare att producera.

När coronaläget stadigt försämrades bestämde sig journalisten och författaren Matts Dumell till slut för att få sin arbetsresa till Sverige överstökad. Dumell arbetar på en bok och podcast som bland a...