Högt oljepris ger ryskt överskott

Den ryska statsbudgeten beräknas ge ett överskott i år för första gången sedan 2011, tack vare det höga oljepriset, visar ett budgetutkast från Rysslands finansdepartement.

Överskottet beräknas hamna på 0,45 procent av BNP under 2018 eller 440,6 miljarder rubel (drygt 6 miljarder euro).

I senast föregående budgetprognos räknade finansdepartementet med att det skulle bli ett underskott på 1,3 procent av BNP i år.

Avgifter och skatt på olje- och gasexport står för mer än 40 procent av den ryska statens intäkter.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03