Domstolsbeslut: Kuusamo kan inte begränsa gruvdrift i generalplanen

Skidorten Ruka får snart sällskap av en gruva. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt domslutet kan Kuusamo stad inte begränsa gruvdrift i den generalplan som godkändes av Kuusamo stadsfullmäktige tre år tidigare.

Folkrörelsen Pro Kuusamo befarar att beslutet kan ha en negativ inverkan på naturturismen i området.

– Det var ett sorgligt beslut. Gruvan kommer utan tvekan att påverka den unika naturen på ett negativt sätt, säger den berömde naturfotografen Hannu Hautala som är styrelseordförande för Pro Kuusamo.

Det australiska gruvbolaget Latitude 66 Cobolt planerar att utvinna kobolt och guld i Juomasuo som ligger på endast 10-12 kilometers avstånd från den populära skidorten i Ruka. Enligt Pro Kuusamo visar opinionsmätningar som har gjorts i regionen att över 70 procent av befolkningen motsätter sig gruvdriften.

– Det är helt uppenbart att gruvan kommer att kontaminera området i form av gruvdamm och kemiska substanser som kan transporteras via vattendragen, till exempel via Kitkajoki.

Det australiska gruvbolaget Latitude 66 Cobolt planerar att utvinna kobolt och guld i närheten av Ruka i Kuusamo. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

"Motparten har väldigt mycket pengar"

Enligt domslutet kan staden inte begränsa gruvdrift i den omfattning som generalplanen förutsätter. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till gruvlagens, naturskyddslagens och mark- och bygglagens bestämmelser i sin motivering.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ville Kuusamo stad förbjuda en viss typ av företagsamhet inom området, vilket står i strid med mark- och bygglagen. Stadens bestämmelser grundade sig enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte på de befarade miljöeffekterna av den planerade gruvdriften.

– Vi får fortsätta kampen och jag hoppas att gruvbolaget inte får de miljötillstånd som krävs. Det blir inte lätt. Motparten har väldigt mycket pengar som kan användas till kampanjer och politisk påverkan, säger Hautala.

Kuusamo stads ledning tar domslutet med ro.

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär endast att kommunen inte på förhand kan förbjuda gruvdrift i sin generalplan, säger Kuusamos stadsdirektör Jouko Manninen.

Om gruvbolaget vill påbörja gruvdriften i det tilltänkta området väntar en ny politisk mangling i Kuusamos stadsfullmäktige som ska godkänna detaljplanen.

– Inget gruvbolag har hittills lagt in en sådan ansökan. Vi får ta ställning till det sedan när frågan blir aktuell.

Var står Kuusamos stadsfullmäktige i frågan?

– Vårt nyvalda stadsfullmäktige har inte behandlat gruvfrågor under denna mandatperiod så jag vet inte hur åsikterna fördelar sig, säger Manninen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning