Högsta domstolen i Estland bromsar Kekkiläs utvidgning av torvbrytningen i Nyby

Enligt högsta domstolens domslut måste torvbrytningens inverkan på grundvattnets kvalitet i Salajõe utredas innan Kekkilä kan utvidga sin produktion i kommunen. Bild: Mikael Sjövall/SPT

En rättstvist mellan Lääne-Nigula kommun och det finska trädgårds- och torvbolaget Kekkilä avgjordes i högsta domstolen i Tartu på onsdagen. Enligt domslutet måste torvbrytningens inverkan på grundvattnets kvalitet i Salajõe utredas innan Kekkilä kan utvidga sin produktion i kommunen.

Enligt Lääne-Nigula kommun har grundvattnet i Salajõe, Nyby och Ingby kontaminerats på grund av Kekkiläs torvbrytning som har pågått i området sedan 1997. Högsta domstolens domslut slår nu fast att Ke...