Högsta domstolen höjde straff för man som hade sex med barn

Högsta domstolen vill ha strängare straff för dem som förgriper sig på barn. De lägre rättsinstanserna avdramatiserade nyligen ett fall av barnsex, men HD återkallar dem till ordningen. Bild: Mostphotos

Både tingsrätten och hovrätten hade nöjt sig med villkorligt fängelse åt en 23-årig man som hade sex med en 13 år gammal flicka. Högsta domstolen är strängare och dömer honom till 2 års fängelse.

De lägre rättsinstansernas syn på brottets allvar skiljer sig milsvitt från Högsta domstolens.

Tingsrätten ansåg att mannen hade gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn och dömde till 8 månader villkorligt fängelse.

Hovrätten ansåg att utnyttjandet var grovt och skärpte straffet till 1 år och 4 månader, men bibehöll straffet som villkorligt.

Högsta domstolen slog till med 2 år och samtidigt förvandlades domen till ovillkorligt fängelse. Om gärningsmannen är förstagångsförbrytare så innebär det i praktiken att 23-åringen får tillbringa ett år i fängelse.

Händelsen, som slutade i Högsta domstolen, började med att ett sällskap hade förflyttat sig till en privatbostad för att festa. 23-åringen och den tio år yngre flickan kände inte varandra dessförinnan. Under kvällen drack flickan så mycket alkohol att 23-åringen insåg att hon var berusad.

Hovrätten ansåg, i motsats till tingsrätten, att brottet var grovt med hänsyn till åldersskillnaden och att mannen hade noterat flickans tillstånd och utnyttjat det.

HD gick på djupet

När ärendet flyttades över till HD hade domstolen en straffskala på allt mellan 1 och 10 år fängelse att välja mellan.

HD bekantade sig, i motsats till de lägre rättsinstanserna, med straffpraxis i motsvarande brottsfall för att garantera principen om likvärdig behandling. Domstolen fann ett parallellfall då en likaledes 23-årig man hade utnyttjat en 14-årig flicka.

Skillnaden var att han målmedvetet hade planerat gärningen genom att på förhand ha fört sexuellt relaterade samtal med flickan och lockat in henne på ämnet. Han hade också objektifierat henne genom att rent ut säga att han behövde henne som en leksak.

De två faktorerna gjorde brottet extra grovt och renderade honom 2 år och 3 månader ovillkorligt fängelse. HD såg paralleller med det aktuella fallet, men konstaterade att flickan i det föregående fallet farit mer illa just för att hon objektifierades.

Aktivt offer ingen ursäkt

HD konstaterar att 23-åringens gärning varit synnerligen skadlig och farlig med tanke på 13-åringens utveckling. Samtidigt understryker domstolen att det inte har någon som helst betydelse för straffet om offret själv tagit initiativ eller varit aktiv i gärningen eller inte.

HD stödde sig också på statistik från Institutet för kriminologi och rättspolitik som visar att det mest typiska för sexuellt utnyttjande av barn är att gärningsmannen är 20-25 år gammal och att offret är en 13-14 år gammal flicka och att utnyttjandet är en engångshändelse. Det vanligaste är att gärningsman och offer står varandra nära.

HD inskärper att lagen om sexualbrott skärptes 2011 så att minimistraffet höjdes och att brottsrekvisitet ändrades så att gärningen lättare än förr kan rubriceras som grov.

"Avsikten med förändringarna är att man dömer till strängare straff än tidigare för sexuellt utnyttjande av barn", skriver HD i sin motivering.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning