Högsta domstolen dömer Timo Räty för diskriminering

Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Högsta domstolen har upphävt hovrättens friande dom mot Timo Räty, tidigare ordförande för bil- och transportarbetarförbundet AKT. Räty har dömts till 20 dagsböter för diskriminering i arbetslivet.

Timo Räty har gjort sig skyldig till diskriminering i arbetslivet då han år 2015 sade upp kommunikationsdirektören Hilkka Ahde. Ahde fick sparken av Räty efter att hon anmält honom för osakligt beteende till regionförvaltningsverket.

I november 2015 dömdes Räty till bötesstraff i Helsingfors tingsrätt. Räty överklagade domen hos hovrätten som ansåg i likhet med tingsrätten att en anmälan inte är ett lagligt skäl att avskeda någon. Enligt hovrätten fanns det ändå inte tillräckligt med bevis för att det var Ahdes anmälan som var orsaken till uppsägningen. Hovrätten bedömde att det kan ha funnits andra orsaker till uppsägningen och därför hävdes domen.

Nu har Högsta domstolen slagit fast att det var frågan om diskriminering i arbetslivet. Eftersom arbetarskyddsanmälan hade påverkat förbundsstyrelsens beslut att säga upp Ahde, hade förbundets ordförande och styrelsemedel Räty, som röstade för uppsägningen, gjort sig skyldig till diskriminering i arbetslivet. Högsta domstolen ansåg inte att brist på förtroende som Räty uppgett som orsak till uppsägningen är sann.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02