Högskolorna välkomnar över 10 000 fler nya studeranden under de närmaste åren

Sammanlagt ökas studieplatserna vid universiteten och yrkeshögskolorna i Finland med över 10 000 under de närmaste åren. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Över 4 000 av de nya studieplatserna kom redan i år. Under år 2021 och 2022 ökas antalet studieplatser ytterligare med omkring 6 000.

Utbildnings- och kulturministeriet har beslutat att högskolorna i landet ska erbjuda sammanlagt 10 200 fler studieplatser under åren 2020-2022.

Under de tre åren får yrkeshögskolorna sammanlagt omkring 3 900 nya platser och universiteten sammanlagt kring 6 300 platser.

Besluten om detta års ökade antal studieplatser fattades inom ministeriet redan tidigare i somras. Detta år ökas antalet platser totalt med över 4 000.

De ytterligare ökningarna som ska ske under de kommande två åren leder till över 1 700 nya studieplatser vid yrkeshögskolor runtom i landet och över 4 200 nya platser vid landets universitet.

Åtgärden att öka antalet studieplatser ska fungera som en metod för att förverkliga regeringens mål att höja utbildningsnivån och även svara på behovet av ytterligare kompetens inom olika branscher och områden i landet. Dessutom är det utvidgade antalet studieplatser ett sätt att försöka jämna ut de ekonomiska följder som coronaepidemin haft i Finland genom att erbjuda unga goda möjligheter att utbilda sig.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning